RT-ohjekortti palvelumuotoilun käytön mahdollisuuksista kiinteistö- ja rakentamisalalla

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää laaja-alaisesti rakennusten, infrahankkeiden, kaupunginosien ja kokonaisten kaupunkien suunnittelussa. Sen avulla hahmotetaan, kenelle ollaan suunnittelemassa, mitä ollaan suunnittelemassa ja miten lopputuloksen tulisi vastata käyttäjien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on luoda suunnitteluun vahva ymmärrys tilaajan tavoitteista, kohteen käyttäjien ja oleellisten sidosryhmien tarpeista sekä suunniteltavan ympäristön laadusta, toiminnallisuudesta, liiketoiminnallisista tavoitteista ja mahdollisista muista mitattavista asioista. Uusi ohjekortti RT 103058 Palvelumuotoilu kiinteistö- ja rakentamisalalla on tarkoitettu rakennushankkeen eri osapuolille avuksi palvelumuotoilun tilaamiseen ja hyödyntämiseen. Se tarjoaa perustietoja palvelumuotoilusta avaten siihen liittyviä käsitteitä, työvaiheita, tavoitteita ja hyötyjä. Ohjekortissa kuvataan hyötyjä tilaajan, suunnittelijan ja rakennetun ympäristön käyttäjien näkökulmasta sekä esitetään esimerkkejä palvelumuotoilun käytön mahdollisuuksista talonrakennushankkeen eri vaiheissa. ROTI 2019 -raportin mukaan palvelumuotoilun käyttö on oleellista paitsi käyttäjäkokemuksen ja toimintojen sujuvuuden kannalta, myös yritysten tuloksellisuuden kannalta: ’’Perinteisiin yrityksiin verrattuna palvelumuotoilua käyttävien yritysten tulojen kasvu oli 32 prosenttia suurempi ja kasvu osakkeenomistajille jopa 52 % suurempi.’’