Tekoäly uudistaa rakentamisen ammattilaisten keskeisen tietolähteen RT-kortiston käyttöä

Yli 80 vuotta kiinteistö- ja rakentamisalaa palvelleen rakentamisen tietopankin RT-kortiston tiedonhaku nousee uudelle tasolle ChatGPT-tekoälyassistentilla. Kyseessä on ensimmäisiä suomalaisia ydinliiketoimintaan kohdistuvia ChatGPT-sovelluksia.

RT-kortisto on Rakennustieto Oy:n julkaisema ja ylläpitämä laajasti kiinteistö- ja rakentamisalalla käytössä oleva luotettavan tiedon tietopankki, joka sisältää alan ammattilaisten yhdessä laatimia ohjeita tilaamiseen, rakennuttamiseen, suunnitteluun rakentamiseen, rakennustuotteisiin, kiinteistöjen ylläpitoon uudis- ja korjausrakentamiseen. Kortisto auttaa rakentamisen ammattilaisia tekemään kestävää ja laadukasta työtä ja lopputulosta.

RT-kortiston ainutlaatuisuus on, että sen sisältö laaditaan Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunnissa, joissa on mukana vuosittain useita satoja rakentamisen ammattilaisia laatimassa ajantasaista ohjeistusta kiinteistö- ja rakentamisalalle. Lausuntokierrosten avulla syntyy alan yhteisesti hyväksymää konsensustietoa erona yleisesti hakukoneista löytyvään tietoon, jonka oikeellisuuden arvioimiseen käyttäjän on nähtävä vaivaa.

ChatGPT-tekoälyassistentti on suurin uudistus RT-kortistossa sitten paperikortistosta luopumisen. Kortiston juuret ulottuvat sotien jälleenrakentamisen aikaan. Perustamisen alkuaikana valmistelutyössä oli mukana useita aikansa tunnetuimpia arkkitehtejä, kuten Alvar Aalto ja Aarne Ervi. Ensimmäiset vuosikymmenet RT-kortisto oli paperinen kortisto, joka sisälsi useita metrejä pitkän rivin kansioita. CD-levyjen yleistymisen myötä kortisto siirtyi CD-levyltä ladattavaksi ja se uudistettiin verkkopalveluksi vuosituhannen vaihteessa.

Käyttäjien tarpeet tiedon käytölle muuttuvat ajan myötä ja RT-kortiston verkkopalvelun käytettävyyttä kehitetään muuttuvien tarpeiden mukaan. RT-kortisto ottaa nyt uuden suuren kehitysaskeleen, kun RT-kortiston käyttäjät saavat avukseen RT-kortiston nykyistä hakua täydentämään ChatGPT-tekoälyassistentin tehostamaan tiedonhakua kortistosta.

Sitowise Oy:n innovaatiojohtaja Sami Lankiniemen mukaan RT-kortiston ChatGPT-tekoälyassistentti on yksi alan tämän vuoden merkittävimmistä digiteoista. ”Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio on edennyt vaiheeseen, jossa olemme virittäneet digitaaliset työkalut käyttöömme ja ymmärtäneet teknologiakehityksen merkityksen liiketoiminnan transformaatiossa. Nyt alan on vielä digitalisoitava prosessimme lopullisesti. Alamme datakeskisyyden kasvaessa tällaiset tekoälyassistentin kaltaiset apuvälineet ovat elintärkeitä ja tuovat mittavia hyötyjä päivittäisessä työssä”.

Lue lisää tekoälyassistentin vaikutuksesta kiinteistö- ja rakentamisalaan

Miten tekoäly uudistaa RT-kortistosta hakemista

RT-kortiston käyttäjien haastatteluissa on korostunut, että kortiston tavanomainen haku vaatii paljon eri RT-ohjekorttien ja niiden sisällön selaamista sekä vie aikaa. Haun logiikka haluttiin kääntää toisinpäin: ChatGPT-tekoälyassistentti antaa vastauksen kysymykseen ja ohjaa nopeasti tiedon lähteille asian kannalta keskeisimpiin RT-ohjekortteihin. Tekoälyassistentin avulla käyttäjä voi keskustella tekoälyassistentin kanssa RT-kortiston laajasta sisällöstä lähes samalla tavalla kuin ihmisen kanssa. Tekoälyassistenttia voi esimerkiksi kehottaa tarkentamaan vastauksiaan halutusta näkökulmasta.

Esimerkiksi paljon haetulle portaiden detaljitiedoille perinteinen kortiston haku antaa vastaukseksi useita kymmeniä sivuja tietoa useassa eri pdf-dokumentissa. ChatGPT-tekoälyassistentille käyttäjä voi esimerkiksi esittää kysymyksen ”Miten kaidekorkeus määräytyy?”, jolloin tekoälyassistentti ohjaa RT-kortiston sisällössä oikean tiedon lähteelle. Tekoälyassistentti antaa vastauksessaan käyttämänsä lähteet, jolloin käyttäjän on helppo tarkistaa laajempi asiayhteys ja syventyä tekoälyassistentin antamaan vastaukseen.

Tekoälyassistentti ja muut kielimallit muuttavat tapoja tehdä työtä

ChatGPT:n kaltaiset kielimallit ovat muuttaneet tapaa käsitellä tietoa ja ne tulevat vaikuttamaan lähes jokaisen tietotyötä tekevän työskentelyyn.

RT-kortiston tekoälyassistentin kehitystyössä kumppanina olevan Elev Consulting Oy:n Antti Merilehto sanoo, että ”Tekoälytyökalujen käyttö on taito, joka tulee olemaan kaikkien tietotyötä tekevien arkea. Edelläkävijät rakentavat ratkaisuja, joiden avulla oma henkilökunta ja asiakkaat pääsevät huomisen hyötyjen pariin jo tänään.”

ChatGPT soveltuu hyvin RT-kortiston kaltaisiin rajattuihin tietopankkeihin, jolloin voidaan myös varmistaa, että sen antaman tiedon lähteet ovat luotettavia, vaikkakaan se ei takaa, että tekoälyassistentti kykenee täysin varmasti antamaan joka kerta oikeita vastauksia ja vastauksissa saattaa olla vaihtelevuutta. ChatGPT-tekoälyassistentin voi katsoa toimivat assistenttina, ohjaa oikeaan sisältöön ja nopeuttaa oikean tiedon löytymistä. Kuten kaikessa tiedonhaussa tekoälyassistenttia käyttäessä tulee aina tarkistaa tietojen oikeellisuus assistentin vastauksessa antamista viitteistä.

UKI Arkkitehdit Oy:n vanhempi asiantuntija, Arkkitehti Mikko Kaira on kokeillut Rakennustiedon tekoälyassistenttia muutaman viikon. ”Odotukseni ovat korkealla siitä, mitä kaikkea uutta suunnittelijan tiedon tarpeeseen tekoälyassistentti voi tuoda. Itselläni meni aluksi hakeminen pieleen, sillä ajattelin tekoälyn toimivan kuten Google-haut: yhden hakusanan perusteella. Kun minua sitten neuvottiin tekemään tiedonhaku kokonaisilla lauseilla ja niin kuin kysyisin asiaa ihmiseltä, alkoivat hakutulokset parantua ja tekoäly näytti voimansa”. Kaira toimii myös Rakennustietosäätiö RTS sr:n PT12 Rakennussuunnittelu -päätoimikunnan puheenjohtajana.

Lue tästä miten käytät ChatGPT-tekoälyassistenttia mahdollisimman tehokkaasti

RT-kortiston ChatGPT-tekoälyassistentti on osa Rakennustiedon pyrkimystä tarjota asiakkailleen mahdollisimman helppokäyttöisiä ja tehokkaita työkaluja. ”On upeaa olla etujoukoissa tuomassa uusia innovaatioita asiakkaidemme käyttöön. Toivomme, että tekoälyassistentti vastaa tämän päivän tiedonhaun tarpeisiin ja tehostaa RT-kortiston käyttäjien omaa työtä”, sanoo Rakennustiedon toimitusjohtaja Laura Apilo.

Ensimmäiset RT-kortiston käyttäjät saivat ChatGPT-tekoälyassistentin käyttöönsä syyskuussa, sen jälkeen käyttäjämäärää on kasvatettu vaiheittain ja nyt lokakuun lopussa tekoälyassistentti tulee kaikkien RT-kortiston käyttäjien käyttöön. Apilon mukaan ChatGPT-tekoälyassistentti on tarkoitus ottaa käyttöön lähiaikoina myös muissa Rakennustiedon palveluissa helpottamaan oikean tiedon löytymistä.

Tilaa RT-kortisto ja saat käyttöösi uuden myös uuden ChatGPT-hakuominaisuuden.