Lausuntopyyntö RTS 24:13 Palontorjuntatekniikan suunnittelukokonaisuus

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja palontorjuntatekniikan suunnittelukokonaisuutta käsittelevästä ohjekorttiehdotuksesta. Ehdotus sisältää ohjeistuksen palontorjuntatekniikan suunnitteluprosessin kululle ja roolien tehtävänjaolle painottuen suunnitteluperusteiden määrittelyyn ja laadunvalvontaan. Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 10.8.2024. Lisätietoja:Valtteri Viitikkotuotepäällikkövaltteri.viitikko@rakennustieto.fi

Uimahallin paloturvallisuussuunnittelun ja taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelot on julkaistu täytettävässä muodossa Sopimusasiakirjat-palvelussa

Sopimusasiakirjat-palvelussa on julkaistu täytettävinä lomakkeina seuraavat tehtäväluettelot: Asiakirjat löytyvät edelleen myös PDF-muodossa RT-ohjekortteina RT-, LVI- ja KH-kortistosta sekä Sopimusasiakirjat-palvelusta. Uimahalleihin liittyvien tehtäväluetteloiden sarjassa on aiemmin julkaistu täytettävinä lomakkeina seuraavat: Viimeinen samaan sarjaan kuuluva täytettävä lomake, Uimahallin rakennesuunnittelun tehtäväluettelo. Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon RAK18 soveltaminen, julkaistaan kesällä 2024.

Rakennusautomaatiosuunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat -ohjekortti päivitetty

Rakennustieto on julkaissut ohjekortin RT 103725 Rakennusautomaatiosuunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat. Ohjekortti antaa ohjeita eri järjestelmien suunnittelun vastuu- ja huolehtimisrajoista rakennusautomaatiosuunnittelun kannalta. Kortissa tuodaan esille myös LVI- ja sähkösuunnittelun tehtäviä, jotta yhteen liitettävien järjestelmien toteutus, käyttöönotto ja ylläpito olisi mahdollisimman selkeää sekä kustannustehokasta. Ohjekortti on julkaistu LVI-kortistossa. Ohje on julkaistu samansisältöisenä Sähköinfon ST-korttina ST 711.01.

Koulujen ja päiväkotien ulkotilojen uudet mahdollisuudet 12.6.2024

Aika: 12.6.2024 klo klo 8.45 – 12.15 (Ekskursio klo 12.45 – 15.30)Hybriditilaisuus: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, Helsinki / Online, Ekskursio: Helsingin Kuninkaantammen koulu (Kuninkaantammenkierto 22, Helsinki) Järjestämme seminaarin koulu- ja päiväkotihankkeiden tilaajille, rakennuttajille, arkkitehdeille ja rakennussuunnittelijoille, pihojen suunnittelijoille, rakennusliikkeille, kuntien liikuntatoimen edustajille, kuntien sivistystoimen edustajille, koulujen rehtoreille, päiväkotien johtajille sekä edustajina hankkeisiin osallistuville henkilöille ja … Lue lisää

Tuotetiedon hallintapalvelun ja koko Tuotetiedon esittely ja demo 30.5.2024

Aika: 30.5.2024 klo 9.00-10.00Teams Tervetuloa Tuotetiedon hallintapalvelun ja koko Tuotetiedon esittelyyn!Tilaisuuden ohjelmaa muokataan osallistujien tarpeiden ja taustan mukaan, jotta kaikki saavat tilaisuudesta mahdollisimman paljon irti. ‍Alustava ohjelma: ‍Yleiskatsaus Tuotetietoon– Mitä palvelukokonaisuuteen kuuluu, ketkä sitä käyttävät ja miten eri osapuolet ja koko rakennusala hyötyvät siitä ‍Demo Tuotetiedon hallintapalvelusta (aikaisemmalta nimeltään RT-urakoitsijan tuotetieto)– Mikä on Tuotetiedon hallintapalvelu, … Lue lisää

Julkistustilaisuus: Uusiomateriaalien ja -tuotteiden vastuullisuusluokitus 7.6.2024

Aika: 7.6.2024 klo 9.00 – 10.15Teams Rakennustieto julkaisee uuden luokituksen kierrätetyistä materiaaleista valmistetuille uusiotuotteille. Tällä luokituksella uusiomateriaali- ja tuotevalmistaja pystyy kertomaan tuotteensa turvallisuudesta ja vastuullisuudesta. Luokitus kertoo muun muassa, että uusiotuote ei sisällä määrättyjä, tutkittuja haitallisia aineita tai niiden pitoisuus ei ylitä turvallista rajaa. Tuotteista tutkitaan muun muassa asbestia, PAH-yhdisteitä, PCB -yhdisteitä ja SCCP-aineita. Lisäksi … Lue lisää

Sähköajoneuvojen latauspisteet kiinteistöissä -ohjekortti päivitetty

Rakennustieto on julkaissut ohjekortin RT 103717 Sähköajoneuvojen latauspisteet kiinteistöissä. Ohjekortissa esitetään perustietoja sähköajoneuvojen latauspisteistä ja käydään läpi sähköajoneuvojen lataukseen liittyvää tekniikkaa. Ohjeessa käsitellään sähköautojen latauspisteisiin liittyvää lainsäädäntöä, latauksen kestoa ja tarvetta, latauspisteiden määrää ja sijoittelua sekä latauspisteiden suunnittelua, mitoitusta ja latausjärjestelmän rakentamista. Latauspisteiden hankkimiseen liittyvää päätöksentekoa ja kustannusten kohdentumista asunto-osakeyhtiössä käsitellään myös. Ohjekortti on julkaistu … Lue lisää

KiinteistöRYLin jätehuoltoa käsittelevän luvun päivitys on julkaistu

KiinteistöRYLin jätehuoltoa käsittelevän luvun vaatimukset, ohjeet ja viitteet on päivitetty vastaamaan lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Päivityksessä on huomioitu myös alan viimeisimpiä ohjeita ja käytäntöjä, kuten syksyllä 2023 julkaistu RT-ohjekortti RT 103638 Asuinkiinteistön jätehuolto. KiinteistöRYLin Jätehuolto-luvussa käsitellään jätehuollon järjestämistä, jätteiden erilliskeräystä, jätehuollon toteuttamista ja jätehuollon turvallisuuteen liittyviä asioita. KiinteistöRYL »

Asuntoarkkitehtuurin käsikirja -digikirjasta on julkaistu 2. versio

Rakennustieto on julkaissut 2. version Asuntoarkkitehtuurin käsikirja -digikirjasta. Päivityksessä digikirjan liitteisiin on lisätty vuonna 2023 ilmestynyt RT-ohjekortti RT 103602 Toimiva talo. Asuinkerrostalokohteet. Johdantoa ja Keittiötyypit-kappaletta on täydennetty kyseisen ohjekortin tiedoilla. Porrashuone-kappaletta on täydennetty vuonna 2023 päivitetyn RT 103590 Asuntosuunnittelu. Porrashuoneet ja kulkutilat -ohjekortin mukaan. Lisäksi kirjassa olevia viittauksia on päivitetty ja kuviin on lisätty tekstivastineet … Lue lisää

Asuntosuunnittelu, määräyksiä ja ohjeita -ohjekortti päivitetty

Rakennustieto on julkaissut ohjekortin RT 103724 Asuntosuunnittelu, määräyksiä ja ohjeita. Maaliskuu 2024. Ohjekortti korvaa vuonna 2020 ilmestyneen ohjekortin RT 103260 Asuntosuunnittelu. Määräyksiä ja ohjeita. Ohjekortti RT 103724 Asuntosuunnittelu, määräyksiä ja ohjeita. Maaliskuu 2024 käsittelee asuntosuunnittelua koskevia määräyksiä ja viranomaisohjeita. Se on tarkoitettu ensisijaisesti pää- ja rakennussuunnittelijalle sekä rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Määräysten tarkka sisältö ja voimassaolo tulee … Lue lisää