Hybriditilaisuus 20.9.2023: RYL-päivä 2023 I Talonrakentamisen uudistuvat RYLit: Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset RYL tärkeä osa sopimuksia ja laadun määrittämistä

Aika: 20.9.2023 klo 14.00 – 16.15Hybridi: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, 8. krs (Rakennustietosali), Helsinki / Online Tässä tilaisuudessa käsittelemme talonrakentamisen RYL-laatuvaatimuksia rakennushankkeen eri osapuolien yhteisenä työkaluna osana sopimista ja rakennusalan laadun ja tuottavuuden parantamista. Kerromme, miten RYL-palvelu päivittyy vuosittain, miten sitä käytetään ja miten palvelua kehitetään asiakastarpeiden pohjalta. ‍Tervetuloa uudistuvan RYL-palvelumme äärelle sekä tapaamaan ja … Lue lisää

Tule vaikuttamaan rakennusalan vastuullisiin käytäntöihin – Työpaja työperäisen hyväksikäytön torjunnan ohjeistuksen kehittämiseksi 20.9.2023

Aika: 20.9.2023 klo 8.30 – 12.00Paikka: Rakennustieto Oy, Malminkatu 16 A, 8. krs, Helsinki Kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) ja huolellisuusvelvoitedirektiivi (CSDDD) tuovat rakentamis- ja kiinteistöalalle uusia velvoitteita ja vaikuttavat toimialan oleellisiin toimintoihin kuten alihankintaketjujen valvontaan. CSRD koskee vuoden 2024 alusta yli 500 henkilöä työllistäviä yrityksiä, mutta jotta nämä yritykset voivat raportoida direktiivin edellytysten mukaisesti, tulee rakentamisen alihankintaketjuissakin … Lue lisää

Policy brief: vastuullisuus ja vihreät investoinnit rakennetussa ympäristössä edellyttävät datayhteistyötä yli toimialarajojen

Digitaaliseen ja kestävään rakennettuun ympäristöön tähtäävät EU-aloitteet ja tutkimus korostavat, että esimerkiksi rakentamisen elinkaaren aikana päästöjen vähentämistä ei pysty yksittäinen toimija yksin ratkaisemaan vaan ratkaisu on systeeminen. Rakennettu ympäristö, liikenne- ja energiatoimialat muodostavat arvovirtojen myötä systeemin, jonka digitaaliset ratkaisut ja datavirrat on tärkeä kytkeä yhteen. Näin saadaan digitaalisesta muutoksesta kaikki irti ja data hyödynnettyä esimerkiksi … Lue lisää

Infra 2023 Rakennusosanimikkeistö on julkaistu

Infra-nimikkeistöjärjestelmään kuuluvan rakennusosanimikkeistön päivitys on julkaistu 8.8.2023. Infra 2023 Rakennusosanimikkeistö on vapaasti ladattavissa Excel-tiedostona Rakennustiedon nimikkeistöt -sivulta. Tiedostossa on esitetty omalla välilehdellään vertailu aiempaan Infra 2015 Rakennusosanimikkeistöön.https://www.rakennustieto.fi/nimikkeistot/infra-nimikkeistojarjestelma Päivitys koski seuraavien pääotsikoiden alla olevia nimikkeitä:• 1000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet• 2000 Päällys- ja pintarakenteet• 3000 Järjestelmät.Lisäksi päivitettiin nimikkeen 4620 Kalusteet ja varusteet tarkempi erittely. Päivitystyöstä vastasi … Lue lisää

SKOL-ATL-SAFA-MARK-henkilöryhmittely 2023 julkaistu

Rakennustieto on julkaissut ohjekortin RT 103621 SKOL-ATL-SAFA-MARK-henkilöryhmittely. Ohjekortissa esitetään SKOL-ATL-SAFA-MARK-henkilöryhmittely, joka on voimassa 1.5.2023 alkaen. Alan keskeiseksi työkaluksi vakiintunutta henkilöryhmittelyä käytetään henkilöstön CV:issä, tilaajien tarjouspyynnöissä ja alan yritysten tarjouksissa ja hinnastoissa sekä henkilöstön ja palkkojen tilastoinnissa. Ohje perustuu Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n ohjeeseen SKOL-ATL-SAFA-MARK-henkilöryhmittely. Henkilöryhmittelyyn on tehty pieniä tarkennuksia. Lisäksi on rakennettu koulutus- … Lue lisää

Mitoituksen esittäminen. Rakennuspiirustukset -ohjekortin päivitys julkaistu

Rakennustieto on julkaissut uuden ohjekortin RT 103604 Mitoituksen esittäminen. Rakennuspiirustukset. Uusi ohjekortti korvaa ohjekortin RT 15-10641 (SIT 15-610056, LVI 03-10272) Mitoituksen esittäminen. Rakennuspiirustukset. Ohjekortissa annetaan yleisiä ohjeita mitoitustavoista ja mitoituksen esittämisestä rakennuspiirustuksissa. Ohjekortti perustuu standardeihin SFS-EN ISO 129-1:2019 ja SFS-EN ISO 3098-1:2015 sekä suomalaisissa rakennuspiirustuksissa vakiintuneisiin käytäntöihin.

Asuntosuunnittelu. Porrashuoneet ja kulkutilat -ohjekortin päivitys julkaistu

Rakennustieto on julkaissut uuden ohjekortin RT 103590 Asuntosuunnittelu. Porrashuoneet ja kulkutilat. Uusi ohjekortti korvaa ohjekortin RT 93-10953 Asuntosuunnittelu. Porrashuoneet ja kulkutilat. Ohjekortissa esitetään asuinrakennusten kulkutilojen, kuten porrashuoneiden, sekä niihin liittyvien portaiden, hissien ja käytävien suunnittelu- ja mitoitusohjeita. Ohjetta voidaan käyttää soveltuvin osin myös hoito- ja majoituslaitoksiin sekä palveluasuntoihin liittyviin porrashuoneisiin ja kulkutiloihin. Ohjeet on tarkoitettu … Lue lisää