Aurinkosähköä ja -lämpöä käsittelevät RT-ohjekortit julkaistu

Rakennustieto on julkaissut aurinkosähkön ja -lämmön tuotantoa käsittelevät RT-ohjekortit. Kortit antavat yleistiedot aurinkoteknologiasta. Niissä käydään läpi suunnitteluun, mitoitukseen, hankintaan, lupamenettelyyn ja asennukseen liittyviä ohjeita. Ohjekortit on tarkoitettu rakennushankkeeseen ryhtyville, suunnittelijoille ja valvojille sekä muille asianosaisille tahoille. Ohjekortit korvaavat aiemmat aurinkosähköä ja -lämpöä käsittelevät ohjeet.
  • Ohjekortissa RT 103077 Aurinkolämpöjärjestelmät käsitellään aurinkolämmön aktiivista hyödyntämistä kiinteistöissä sekä aurinkolämpöjärjestelmän suunnittelua ja hankintaa. Asennuksessa voidaan suurelta osin noudattaa ohjekortissa RT 103076 annettuja ohjeita.