Ilmastotietoisen suunnittelun RT-ohjekortit julkaistu

Ilmasto-ohjekorttisarja on täydentynyt ilmastotietoisen maankäytön suunnittelun sekä rakennussuunnittelun ohjeilla. Ohjekortissa RT 103216 Ilmastotietoinen suunnittelu. Maankäyttö tarkastellaan paikallisilmastoon vaikuttavia tekijöitä, hyvän pienilmaston luomista sekä muuttuvan ilmaston ja sään vaikutuksiin varautumista alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa. Ohjekortti on tarkoitettu kaikille maankäytön suunnittelun osapuolille.

Ohjekortissa RT 103217 Ilmastotietoinen suunnittelu. Rakennussuunnittelu tarkastellaan muuttuvan ilmaston vaikutuksiin varautumista rakennusten ja niiden lähiympäristön suunnittelussa. Lisäksi kartoitetaan pienilmastoon vaikuttavia tekijöitä, ohjataan perehtymään aiheeseen liittyviin menetelmiin ja ohjeistetaan hyvän pienilmaston luomista suunnittelukohteissa. Ohje on tarkoitettu kaikille rakennushankkeen osapuolille.

Aiemmin julkaistuissa ohjekorteissa RT 103169 Ilmasto. Perustietoa suunnittelijalle tarkastellaan ilmasto- ja sääilmiöitä Suomessa rakentamisen ja rakennetun ympäristön näkökulmasta, ja ohjekortissa RT 103170 Ilmastonmuutos. Hillintä ja sopeutuminen rakennetussa ympäristössä ilmastonmuutosta, keinoja sen hillintään ja siihen sopeutumista rakennushankkeiden näkökulmasta. Ohjeet on tarkoitettu perustiedoksi kaikille rakennushankkeen osapuolille sekä myös maankäytön suunnittelun avuksi.