Ohje asuinkiinteistön vedeneristetyn pihakannen peruskorjaushankkeesta päivitetty

Ohjekortissa esitetään asuinkiinteistön vedeneristetyn pihakannen peruskorjaushankkeen vaiheet edeten suunnitelmallisen kiinteistön ylläpidon, kunnossapitosuunnitelman, kuntoarvion ja -tutkimusten sekä valitun kiinteistöstrategian pohjalta hankesuunnitteluun ja suunnitteluun, urakkatarjous- ja rakentamisvaiheeseen sekä urakan vastaanottoon.

Ohjekortti on tarkoitettu erityisesti hallinnollisille ja teknisille isännöitsijöille sekä asuntoyhtiöiden hallitusten jäsenille ja korjaushankkeen muille osapuolille. Ohjetta voidaan soveltaa myös muiden kuin asunto-osakeyhtiömuotoisten kiinteistöjen korjaushankkeissa.

RT 103243 Vedeneristetyn pihakannen peruskorjaushanke. Asuinkiinteistöt