Urakkarajaliitteen päivitetty malli julkaistu

Ohjekortissa RT 103234 Urakkarajaliitteen laatiminen. Talonrakennustyö. (YSE 1998 asiakirjamalli) esitetään talonrakennustyön urakkarajaliitteen laadintaohje ja urakkarajaliitteen malli. Malli on vain esimerkki, ja urakkarajaliite laaditaan jokaisessa hankkeessa erikseen ottaen huomioon hankkeen ominaisuudet. Ohjeen on laatinut ja sen asiasisällöstä vastaa RAKLI ry. Laadinnassa on kuultu urakoitsijajärjestöjä.

Urakkarajaliitteen malli on otettavissa käyttöön muokattavana word-tiedostona RT tietoväylän erillisestä linkistä tai Acrobat-ohjelmissa ohjekortin pdf-tiedostoon liitetystä tiedostosta.

RT 103234 Urakkarajaliitteen laatiminen. Talonrakennustyö (YSE 1998 asiakirjamalli)

Ohjekortti on ostettavissa myös Sopimuslomake Net -palvelussa osoitteessa www.sopimuslomake.net