RT-ohjekortti Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö päivitetty

Ohjekortti kertoo esteettömän liikkumis- ja toimimisympäristön suunnittelu- ja mitoitusperusteista. Se on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijalle, mutta soveltuu myös hankkeen tilaajalle, rakennuttajalle ja käyttäjälle. Ohjeet koskevat rakennettua ympäristöä yleisesti, mutta paikoitellen käsitellään myös asuntorakentamisen erityiskysymyksiä. Ohjekortti perustuu Esteetön rakennus ja ympäristö -oppaaseen, jossa aihetta käsitellään laajemmin.   RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö

Muuraus- ja kivitöiden Ratu-ohjeet päivitetty

Vuoden 2019 aikana on tehty työmaatutkimusta muuraus- ja kivitöiden osalta. Työmenekit, työmenetelmäkuvaus, laatu- ja työturvallisuusvaatimukset on tarkistettu ja päivitetty. Uudet Ratu-ohjeet: Ratu 0485 Tiilimuuraus Ratu 0480 Harkkomuuraus Ratu 0481 Ohutsaumamuuraus Ratu 0482 Kivityö Ratu 0483 Ladonta

Ratu-työsaavutukset -juliste päivitetty

Ratu-työsaavutukset -julisteen tiedot perustuvat suomalaisilla rakennustyömailla tehtyyn työaikatutkimukseen. Juliste on apuna työvaiheiden aikataulutuksessa. Juliste löytyy Ratu-kortistosta otsikon Aikataulutiedostot alta. Juliste on nelivärinen ja siitä on kaksi eri versiota. Sen voi tulostaa joko kahdelle A3-paperille tai kolmelle A3-paperille.   Ratu-työsaavutukset juliste (tulostettava, 2 kpl A3) Ratu-työsaavutukset juliste (tulostettava, 3 kpl A3) Tutustu myös Ratu-haku Pro laskimeen. … Lue lisää

Työmaavalvonnan tehtäväluettelot julkaistu

Talonrakennustöiden, talotektiikkatöiden sekä maa- ja vesirakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelot on päivitetty. Tehtäväluetteloiden yhtenä tarkoituksena on rakennustöiden valvonnan suorituskäytännön yhtenäistäminen. Tehtäväluettelot sisältävät keskeisimmät työmaalla tapahtuvat valvojan tehtävät. Luetteloita voidaan käyttää rakentamisen työmaavalvonnan tehtävien määrittelyyn rakennuttajan ja työmaavalvonnan välisessä valvontasopimuksessa.   RT 103171 Talonrakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103172 Talotekniikkatöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103173 Maa- ja vesirakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo

Rakennustöiden menekit 2020 -kirja ilmestynyt

  Rakennustöiden menekit 2020 -kirja on työmaan tuotannonsuunnittelun menekkitiedosto, johon on koottu karkeutetut Ratu-kortiston työ- ja materiaalimenekkitiedot. Painos sisältää uudis- ja korjausrakentamisen Ratu-menekkitiedot. Kirjaan on päivitetty uusimmat tiedot maarakentamisen, metallirakentamisen, eristämisen ja pintarakentamisen työmenekeistä. Kirjan tiedot perustuvat Ratu-ohjekortteihin, joissa on yksityiskohtaisempaa tietoa. Kirjan avulla Ratu-kortiston tietojen käyttö työmaalla helpottuu. Kirja on tarkoitettu työmaasuunnittelua tekeville, työmaainsinööreille … Lue lisää

PPP-malli rakennushankkeen hankinnan mallina -ohjekortti julkaistu

RT 103144 PPP-malli rakennushankkeen hankinnan mallina -ohjekortti antaa perustietoa PPP-mallista (Public Private Partnership) ja kuvaa mallin keskeiset käsitteet. Ohjekortissa käsitellään erityisesti julkisessa toimitilahankkeessa (esimerkiksi kouluhankkeessa) käytettävää käytettävyysperusteista PPP-mallia. PPP-mallilla tarkoitetaan yksityisrahoitteista kumppanuusmallia, jolla julkinen toimija hankkii liikenne-, toimitila- tai muun julkisen toiminnan järjestämiseen liittyvän kokonaispalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityinen palveluntuottaja vastaa sille sopimuksella siirretyistä, hankkeeseen liittyvistä … Lue lisää

Paloluokkia käsittelevä ohjekortti uusittu

Rakennuksen paloluokkia koskeva ohjekortti on päivitetty. Ohjekortissa käsitellään eri paloluokkien erityispiirteitä, rakennusten paloluokan määrittämistä sekä rakennussuunnittelussa huomioon otettavia keskeisiä vaatimuksia paloturvallisuuden kannalta ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 ja sen perustelumuistion mukaisesti. Ohje käsittelee olennaisia asioita rakennuksen paloluokan ja paloteknisten ratkaisujen valinnassa. Ohjekortti on suunnattu ensisijaisesti rakennussuunnittelijoille.   RT 103131 Rakennuksen paloluokan määrittäminen ja keskeiset palotekniset vaatimukset

Kuntoarvio-ohjeet uusittu

Kuntoarvio-ohjesarjan kaikki ohjeet on nyt uusittu ja julkaistu RT tietoväylässä. Päivitetyt ohjeet sisältyvät RT-, LVI, ja KH-kortistoihin. Yksittäisiä ohjekortteja voi ostaa Rakennustiedon verkkokaupasta: rakennustietokauppa.fi     Syyskuussa 2019 on julkaistu: RT 103096 Toimitilakiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. Ohjekortissa käsitellään kiinteistön kuntoarviota tilaajan näkökulmasta. RT 103097 Toimitilakiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje. Ohjekortissa käsitellään toimitilakiinteistön kuntoarviota kuntoarvioijan näkökulmasta. Kortissa … Lue lisää