Räjäytys- ja louhintatöiden turvallisuusmääräykset selityksineen 2020 -kirja julkaistu

Kirjan 1.1.2020 voimaan tulleet päivitykset koskevat mm. räjäytystyön johtajalta asutulla alueella vaadittavaa pätevyyttä ja kvartsin sitovan raja-arvon kannalta tarvittavia työturvallisuustoimenpiteitä. Kirjan liitteisiin on lisätty seuraavat lomakkeet: räjäytys- ja louhintatyön turvallisuussuunnitelma, avolouhinnan räjäytyssuunnitelma, räjäytystyön tarkistuslista ja räjäytystyöstä poliisille annettava ilmoituslomake. Kirja on tarkoitettu räjäytys- ja louhintatyötä tekeville työnantajille, työnjohdolle ja työntekijöille. Kirja on saatavana sekä painettuna … Lue lisää

RT-ohjekortit ilmaston ja sään perusteista ja ilmastonmuutoksesta julkaistu

Ohjekortissa RT 103169 Ilmasto. Perustietoa suunnittelijalle tarkastellaan ilmasto- ja sääilmiöitä Suomessa rakentamisen ja rakennetun ympäristön näkökulmasta. Ohjekortti korvaa aiemmat ilmastoasioista kertoneet ohjekortit. Ohjekortissa RT 103170 Ilmastonmuutos. Hillintä ja sopeutuminen rakennetussa ympäristössä tarkastellaan ilmastonmuutosta sekä keinoja sen hillintään ja siihen sopeutumiseen rakennetussa ympäristössä. Ohjeet on tarkoitettu perustiedoksi kaikille rakennushankkeen osapuolille sekä myös maankäytön suunnittelun avuksi. Valmisteilla … Lue lisää

RT-ohjekortti Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö päivitetty

Ohjekortti kertoo esteettömän liikkumis- ja toimimisympäristön suunnittelu- ja mitoitusperusteista. Se on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijalle, mutta soveltuu myös hankkeen tilaajalle, rakennuttajalle ja käyttäjälle. Ohjeet koskevat rakennettua ympäristöä yleisesti, mutta paikoitellen käsitellään myös asuntorakentamisen erityiskysymyksiä. Ohjekortti perustuu Esteetön rakennus ja ympäristö -oppaaseen, jossa aihetta käsitellään laajemmin.   RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö

Muuraus- ja kivitöiden Ratu-ohjeet päivitetty

Vuoden 2019 aikana on tehty työmaatutkimusta muuraus- ja kivitöiden osalta. Työmenekit, työmenetelmäkuvaus, laatu- ja työturvallisuusvaatimukset on tarkistettu ja päivitetty. Uudet Ratu-ohjeet: Ratu 0485 Tiilimuuraus Ratu 0480 Harkkomuuraus Ratu 0481 Ohutsaumamuuraus Ratu 0482 Kivityö Ratu 0483 Ladonta

Ratu-työsaavutukset -juliste päivitetty

Ratu-työsaavutukset -julisteen tiedot perustuvat suomalaisilla rakennustyömailla tehtyyn työaikatutkimukseen. Juliste on apuna työvaiheiden aikataulutuksessa. Juliste löytyy Ratu-kortistosta otsikon Aikataulutiedostot alta. Juliste on nelivärinen ja siitä on kaksi eri versiota. Sen voi tulostaa joko kahdelle A3-paperille tai kolmelle A3-paperille.   Ratu-työsaavutukset juliste (tulostettava, 2 kpl A3) Ratu-työsaavutukset juliste (tulostettava, 3 kpl A3) Tutustu myös Ratu-haku Pro laskimeen. … Lue lisää

Työmaavalvonnan tehtäväluettelot julkaistu

Talonrakennustöiden, talotektiikkatöiden sekä maa- ja vesirakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelot on päivitetty. Tehtäväluetteloiden yhtenä tarkoituksena on rakennustöiden valvonnan suorituskäytännön yhtenäistäminen. Tehtäväluettelot sisältävät keskeisimmät työmaalla tapahtuvat valvojan tehtävät. Luetteloita voidaan käyttää rakentamisen työmaavalvonnan tehtävien määrittelyyn rakennuttajan ja työmaavalvonnan välisessä valvontasopimuksessa.   RT 103171 Talonrakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103172 Talotekniikkatöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103173 Maa- ja vesirakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo

Rakennustöiden menekit 2020 -kirja ilmestynyt

  Rakennustöiden menekit 2020 -kirja on työmaan tuotannonsuunnittelun menekkitiedosto, johon on koottu karkeutetut Ratu-kortiston työ- ja materiaalimenekkitiedot. Painos sisältää uudis- ja korjausrakentamisen Ratu-menekkitiedot. Kirjaan on päivitetty uusimmat tiedot maarakentamisen, metallirakentamisen, eristämisen ja pintarakentamisen työmenekeistä. Kirjan tiedot perustuvat Ratu-ohjekortteihin, joissa on yksityiskohtaisempaa tietoa. Kirjan avulla Ratu-kortiston tietojen käyttö työmaalla helpottuu. Kirja on tarkoitettu työmaasuunnittelua tekeville, työmaainsinööreille … Lue lisää