Allianssin sopimusasiakirjat julkaistu

Rakennustieto on julkaissut Allianssin yleiset sopimusehdot (RT 103199) ja siihen liittyvät viisi sopimuslomaketta:

  • RT 80354 Rakennushankkeen allianssisopimus
  • RT 80355 Kehitysvaiheen allianssisopimus
  • RT 80356 Toteutusvaiheen allianssisopimus
  • RT 80357 Allianssin kaupalliset ehdot
  • RT 80358 Allianssin korvattavat kustannukset

Sopimusasiakirjoja käytetään allianssina toteutettavassa hankkeessa tilaajan ja palveluntuottajien välisissä allianssisopimuksissa. Sopimusehdot liitetään sopimuslomakkeeseen RT 80354 Rakennushankkeen allianssisopimus, joka on voimassa koko hankkeen ajan. Hankkeessa solmitaan myös vaiheittain Kehitysvaiheen allianssisopimus lomakkeella RT 80355 ja toteutus- ja jälkivastuuvaiheita koskeva sopimus lomakkeella RT 80356.

Allianssi on rakennushankkeen yhteisvastuullinen toteutusmuoto, jossa tilaaja valitsee allianssin keskeiset sopimusosapuolet riittävän aikaisessa vaiheessa suunnittelemaan hanketta yhdessä tilaajan kanssa. Vastuu suunnitelmista, rakentamisesta, aikataulusta, kustannuksista ja laadusta on allianssiosapuolille yhteinen. Allianssimalli soveltuu parhaiten suuriin ja vaativiin hankkeisiin, joissa on paljon riskejä ja epävarmuutta.

Allianssisopimukseen liitetyillä yhteisillä kannustinjärjestelmillä pyritään varmistamaan, että tilaajan asettamiin avaintavoitteisiin päästään. Allianssin sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeeseen kohdistuvista riskeistä ja mahdollisuuksista, ja kannustinjärjestelmän mukaan sopimusosapuolille koituu lisäpalkkioita tai palkkionvähennyksiä riippuen hankkeen tuloksista suhteessa yhdessä ennalta määriteltyihin avaintavoitteisiin ja tavoitekustannukseen. Kannustinjärjestelmästä sovitaan lomakkeella RT 80357 Allianssin kaupalliset ehdot.

RT 103199 Allianssin yleiset sopimusehdot on julkaistu RT-, Ratu- ja Infra-kortistoissa sekä Sopimuslomake Net -palvelussa, jossa myös sopimuslomakkeet ovat ostettavissa ja täytettävissä sähköisessä muodossa.

RT 103199 Allianssin yleiset sopimusehdot