Rakennuksen kuntoarvioijan (RKA) uudet osaamis- ja pätevyysvaatimukset

FISEssä valmistui toukokuussa 2019 hanke Rakennusten rakennusteknisen kunnon arvioijien koulutusten ja pätevyyksien kehittäminen. Hankkeen loppuraportissa esitetään uudet osaamis- ja pätevyysvaatimukset rakennuksen kuntoarvioijalle (RKA). Lisäksi loppuraportissa esitetään lukuisia toimenpide-ehdotuksia keskeisille tahoille. Rakennustieto on ollut mukana hankkeen projektiryhmässä. Projektiryhmän työn perusteella käynnistetään asuntokaupan kuntotarkastus -ohjeiden päivitys. Hankkeen loppuraportti on julkaistu FISEn sivuilla »