RT-ohjekortti päiväkotien suunnittelusta uusittu

Toiminta päiväkodissa on kehittynyt pääosin hoitoon keskittyvästä palvelusta varhaiskasvatukseksi, joka tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Tämä on linjattu Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. Uusittu RT-ohjekortti RT 103083 Päiväkotien suunnittelu noudattaa edellisen suunnitteluohjeen jäsennystä, mutta sisältö on kokonaisuudessaan käyty läpi ja uudistettu ajan tasalle. Ohjekortti perehdyttää määritelmiin, lainsäädäntöön ja ohjeistukseen, ja antaa suunnittelun perusteet sekä rakennus- ja tilasuunnittelun ohjeistuksen päiväkodeille. Erityistä huomiota kiinnitetään opetusteknologian kehitykseen sekä yhteishankkeiden ja monikäyttöisyyden tuomaan tilojen käytön optimointiin. Tilamitoituksesta esitetään erikokoisille päiväkotiyksiköille konkreettisia neliömääräarvoja tilapaikkaa kohden. Tilakohtaisissa ohjeissa annetaan yksityiskohtaisia suunnitteluohjeita toiminta-alueiden, yhteistilojen, henkilökunnan tilojen sekä huolto- ja teknisten tilojen vaatimuksista. Ohjekortissa käsitellään myös päiväkotien kalusteita, varustusta, pintamateriaaleja sekä sisäilmaa ja ääniolosuhteiden hallintaa. Ulkotiloja, tonttia ja ympäröivää kaupunkirakennetta käsitellään lyhyesti, ja tähän voi perehtyä syvemmin erillisessä ohjeessa RT 103084 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu. Ohjekortissa on myös kattava kirjallisuusluettelo. Turvallisuuden suunnittelua käsitellään erillisessä ohjekortissa. Ohjekorttia RT 103079 Perusopetuksen tilat. Rakennushankkeen valmistelun lähtökohtia voidaan soveltaa myös päiväkotihankkeen valmisteluun. Samaan aikaan on julkaistu RT-ohjekorttikokonaisuus perusopetukseen tarkoitettujen tilojen hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta. Kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat RT-ohjekortit: