RTS-ympäristöluokituksen avulla kiinteistösi ympäristövastuullisuus paranee

RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö olemassa oleville toimisto- ja palvelurakennuksille on nyt julkaistu. RTS-ympäristöluokitus auttaa kiinteistön omistajia ja käyttäjiä toimimaan entistä ympäristövastuullisemmin. Kriteeristö on jaettu kahteen osaan. Kiinteistöille tarkoitetut kriteerit kannustavat energiatehokkuuden, esteettömyyden ja turvallisuuden parantamiseen sekä hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kiinteistöjen käyttäjille tarkoitetut kriteerit edistävät työntekijöiden hyvinvointia ja työympäristön ympäristövastuullisuutta.

RTS-ympäristöluokituksen kriteerit rakennushankkeille julkaistiin vuonna 2017 ja tällä hetkellä kriteerejä käytetään aktiivisesti yli sadassa toimisto- ja asuntorakennushankkeessa. Nyt julkaistava uusi kriteeristö on tarkoitettu olemassa oleville toimisto- ja palvelurakennuksille. Se on kehitetty yhdessä kiinteistö- ja rakentamisalan sekä työhyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa.

RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö olemassa oleville toimisto- ja palvelurakennuksille jakautuu kahteen osaan. Kiinteistön osalta pääteemat ovat ylläpito, ympäristövaikutukset ja sisäilmaston laatu. Käyttäjän osalta pääteemat ovat ympäristövastuu ja työhyvinvointi. Kiinteistöjen ympäristövastuullisuuden parantamisella ja työympäristöjen kohentamisella tavoitellaan myös taloudellisia säästöjä. Vähentämällä kiinteistöjen energiankulutusta säästetään sekä ympäristöä että kustannuksia. Luomalla toimivia ja viihtyisiä työympäristöjä parannetaan tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Lisätietoja:

Laura Sariola

Rakennustietosäätiö RTS sr

etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

+358 40 832 5750

http://glt.rts.fi