Mistä luotettava hiilijalanjälkitieto laskentaan? -Hybridikoulutus 18.1.2023

Aika: 18.1.2023 klo 9.00-12.00
Paikka: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, 8. krs, Helsinki / Microsoft Teams

Hiilijalanjälkilaskenta tulee osaksi arkeamme rakennushankkeissa. Olethan varautunut uuteen rakentamislakiin? Tässä koulutuksessa perehdyt hiilijalanjälkitiedon eri lähteisiin ja niiden käyttötarkoituksiin. Tarkastelemme CO2data.fi -palvelua, RTS EPD:tä ja RTS-ilmastoselostetta, joka kattaa myös rakentamislain materiaaliselosteen vaatimukset.

Koulutus on suunnattu rakennushankkeiden tilaajille, rakennusmateriaali- ja tuotevalmistajille sekä rakennustuotteiden maahantuojille. Lisätietoa ja ilmoittautumiset »

Lausuntopyyntö RTS 22:25-28 Terve talo -ohjekorttiehdotukset

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja seuraavista Terve talo -ohjekorttiehdotuksista:

  • RTS 22:25 Terve talo. Uudisrakennushanke
  • RTS 22:26 Terve talo. Peruskorjaushanke
  • RTS 22:27 Terve talo. Vaihekohtainen tehtäväluettelo HJR18:a soveltaen
  • RTS 22:28 Terve talo. Suunnitteluala- ja rakennusosakohtainen tarkastuslista

Terve talo. Uudisrakennusshanke sekä Terve talo. Peruskorjaushanke -ehdotukset pohjautuvat Sisäilmastoluokitus 2018:n sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaaliluokitukseen ja ohjeistavat, kuinka Sisäilmastoluokituksessa määritetyt laatutavoitteet voidaan toteuttaa käytännössä uudis- ja korjausrakentamisessa.

Uudis- ja peruskorjaushanketta käsitteleviä ohje-ehdotuksia täydentävät Terve talo – Vaihekohtainen tehtäväluettelo HJR18:a soveltaen sekä Terve talo – Suunnitteluala- ja rakennusosakohtainen tarkastuslista, joiden avulla pyritään varmistamaan, että Terve talo -hankkeeseen liittyvät tehtävät ja tarkastukset tulevat huomioutua, ja että hankkeen eri osapuolet tekevät yhteistyötä tavoitellun sisäilmaolosuhteen saavuttamiseksi.

Ohje-ehdotuksien on tarkoitus korvata ohjekortit RT 07-10805 Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle sekä RT 07-10832 Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 31.12.2022.

Lisätietoja:
Tommi Pihlajamäki
tuotepäällikkö
tommi.pihlajamaki@rakennustieto.fi

Lausuntopyyntö RTS 22:29 Asuntosuunnittelu. Porrashuoneet ja kulkutilat

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja asuinrakennusten porrashuoneita ja kulkutiloja käsittelevästä RT-ohjekorttiehdotuksesta. Ohje-ehdotus sisältää asuntoryhmien kulkutilojen, kuten porrashuoneiden sekä niihin liittyvien portaiden, hissien ja käytävien suunnittelu- ja mitoitusohjeita. Erityisasumiseen, kuten hoito- ja majoituslaitosten sekä palveluasuntoihin liittyviin porrashuoneisiin ja kulkutiloihin ohje-ehdotusta voidaan käyttää soveltuvin osin. Ohje-ehdotus on tarkoitettu ensisijaisesti uudisrakentamiseen. Korjausrakentamisessa ohje-ehdotusta voidaan käyttää soveltuvin osin.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 31.12.2022.

Lisätietoja:
Tommi Pihlajamäki
tuotepäällikkö
tommi.pihlajamaki@rakennustieto.fi

Lausuntopyyntö RTS 22:24 Liikuntapaikkojen katsomot

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja liikuntapaikkojen katsomoita käsittelevästä ohje-ehdotuksesta. Ohje-ehdotus käsittelee liikuntapaikkojen katsomoiden suunnittelua ja mitoitusta. Ohjeessa käsitellään liikuntapaikkojen katsomoiden suunnittelun lähtökohtia, suunnitteluratkaisuja, erilaisia katsomotyyppejä ja niiden käyttökohteita. Ohje on tarkoitettu katsomoiden tilaajien ja suunnittelijoiden, erityisesti pää- ja arkkitehtisuunnittelijoiden tueksi. Ohje käsittelee pääasiassa alle 5000 henkilön liikuntapaikkojen katsomoiden suunnittelua, mutta soveltuvin osin sitä voidaan hyödyntää myös muiden katsomoiden suunnitteluun.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 14.12.2022.

Lisätietoja:
Tommi Pihlajamäki
tuotepäällikkö
tommi.pihlajamaki@rakennustieto.fi

Uusi RT-täsmäpakki Infra järjestää infratiedon puolestasi

Rakennustieto palvelee infra-alaa entistä kattavammin uudella RT-täsmäpakki-tuotteella. RT-täsmäpakki Infra sisältää kootusti hyvän työn laadun varmistavaa tietoa infra- ja maarakentajan tarpeisiin.

Täsmäpakkiin on koottu Infra- ja MaaRYL-palveluihin linkitetyt RT-ohjekortit, ja ne voi avata suoraan näistä palveluista. Valmiiksi jäsennelty tieto säästää tiedonhakuun käytettävää aikaa ja varmistaa, että tieto on aina ajan tasalla.

Pakki sisältää neljä osaa: yleisiä ohjeita, kilpailutus ja sopiminen, materiaalit sekä suunnittelu ja toteutus. Yleisiä ohjeita -osassa on esimerkiksi nimikkeistöjä ja turvallisuusohjeita. Kilpailutus ja sopiminen sisältää tehtäväluetteloita, ohjeita kilpailutuksen toteuttamiseen sekä alalla käytettäviä sopimusehtoja. Materiaalit-osa sisältää Infra- ja MaaRYL-palveluihin linkitetyt materiaaleja koskevat ohjekortit. Pakin laajimmassa osiossa Suunnittelu ja toteutus on infra-alaa koskevat suunnittelua ja toteutusta tukevat ohjekortit. Aiheita ovat esimerkiksi hulevesien hallinta sekä kasvillisuus- ja liikuntapaikkarakenteet.

RT-täsmäpakki Infra tukee Infra- ja MaaRYL-palvelujen käyttöä ja sen avulla varmistat hyvän laatu- ja turvallisuustason infra- ja maarakentamisen projekteissa.

Rakennustiedon RT-täsmäpakit ovat uusi näppärä tietotuote. Ne on kehitetty tilanteisiin, joissa tarvitaan kohdennettua ja valmiiksi järjestettyä tietoa useista sähköisistä palveluistamme. Pakkeihin sisältyy ohjekorttien lisäksi e-kirjoja ja sopimuslomakkeita.

Tilaa RT-täsmäpakki Infra tästä

Haitalliset aineet rakennuksissa -ohjekortit julkaistu

Haitta-ainetutkimusten tilaamista ja tekemistä koskevat RT-ohjekortit on päivitetty uusimman lainsäädännön mukaisiksi.

Ohjekortissa RT 103500 Haitalliset aineet rakennuksissa. Tilaajan ohje perehdytään haitallisia aineita koskevaan lainsäädäntöön, rakennushankkeen eri osapuolten vastuisiin ja velvollisuuksiin, haitta-ainetutkimuksen teettämiseen sekä tutkimusraportointiin. Liitteissä on tutkimusta ja analysointia koskevia käsitteitä, ohjeita tarjouspyynnön laatimiseen ja esimerkkejä tarjouspyyntöasiakirjoista. Ohjekortti on tarkoitettu rakennushankkeeseen ryhtyvälle rakennuttajalle/tilaajalle.

Ohjekortissa RT 103501 Haitalliset aineet rakennuksissa. Tutkijan ohje perehdytään haitallisia aineita sisältävien materiaalien paikallistamiseen, tutkimiseen, näytteenottoon, analyyseihin, laadunvarmistusmittauksiin ja raportointiin. Liitteissä on esitetty aiheeseen liittyvä terminologia, rakennusaineiden- ja tuotteiden markkinoillaoloajat sekä rakennusjätteiden jäteluokitus ja purkutapa. Ohjekortti on tarkoitettu haitta-aineasiantuntijalle ja soveltuvilta osin myös tilaajan käyttöön.

Rakennushankkeen ohjaus kestävästi RTS-ympäristöluokituksella -hybridikoulutus 6.10.2022

Aika: 6.10.2022 klo 8.45 – 16.00
Paikka: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, Helsinki / online-lähetys

Koulutus on tarkoitettu tilaajille, rakennuttajille, rakennuttajakonsulteille ja rakennushankkeissa RTS-luokituksen ohjauksesta vastaaville henkilöille. Koulutus täyttää RT-ympäristökonsultin koulutusvaatimukset ja auttaa tilaajaa hankkeen tavoitteiden ohjaamisessa ja dokumentoinnissa.

‍Koulutuksessa perehdytään rakennushankkeen ohjaukseen RTS-ympäristöluokituksella. Koulutuksessa käsitellään RTS-ympäristöluokituksen uudistetut hankevaiheen kriteeristöt ja luokituksen käyttö hankkeen eri vaiheissa. Lisäksi tutustutaan RT-ympäristötyökalun käyttöön ja laskentatyökaluihin. Koulutus antaa valmiudet tehokkaaseen RTS- ympäristöluokituksen ohjaukseen ja käyttöön hankkeissa. Lue lisää »

Mistä syntyy ihmiselle sopiva kaupunki? Uusi käsikirja Pehmeä kaupunki ilmestynyt

Skotlantilainen arkkitehti David Sim luonnostelee Pehmeä kaupunki – hyvän kaupunkielämän perusteet -kirjassaan kaupunkia, jossa tiivis rakentaminen sopeutuu ihmisen mittakaavaan ja muuttuviin tarpeisiin. Pehmeä kaupunki tuo erilaiset ihmiset yhteen ja korostaa arjen pieniä iloja. Kirjan suomenkielisessä käännöksessä on oma osio suomalaiselle pehmeälle kaupungille.

Simin pehmeässä kaupungissa nukut yösi rauhassa ikkunat auki ja pääset heti kotiovelta kävellen asioille. Ihmiselle suunnitellussa kaupungissa talot eivät peitä taivasta, aukiot vuorottelevat rakennusten kanssa muodostaen suojaisia katveita oleskelulle. Puistikot varjostavat kesän paahteelta ja suojaavat talven viimoilta.

Pehmeä kaupunki tarjoaa ideoita, opastusta ja innoitusta kaikille kaupunkirakentamisesta kiinnostuneille. Kirja on kuvitettu suunnitteluideoilla, joilla kaupungista voi tulla nykyistä tehokkaampi, viihtyisämpi ja vahvemmin ympäristöönsä kytketty.

Selkeät piirrokset ja puhuttelevat valokuvat havainnollistavat ihmisen ja rakennetun ympäristön suhdetta. Pehmeässä kaupungissa mittatikkuna on ihminen, joka vertautuu rakennuksiin: ihminen katutilassa, kodissa, vehreällä sisäpihalla tai kivijalkapalveluiden käyttäjänä. Pehmeä kaupunki on helppo ja turvallinen – kävelyä ja pyöräilyä tukeva liikennejärjestelmä tuottaa kohtaamisia ja elävää katukuvaa.

Esimerkkikohteet on koottu ympäri maailmaa Tanskasta Australiaan, Japanista Brasiliaan. Kulttuurit ja ympäristöt vaihtelevat, mutta ihminen on pääosassa.

David Sim työskenteli vuoteen 2021 Kööpenhaminassa sijaitsevan Gehl Arkkitehtien osakkaana ja luovana johtajana vastuualueinaan yleiskaavoitus ja kaupunkikehittäminen. Sim on osallistunut useisiin Gehlin toimiston tärkeimpiin hankkeisiin ympäri maailman. Niiden joukossa Christchurchin kaupunkikeskustan jälleenrakennussuunnitelma Uudessa-Seelannissa vuoden 2011 tuhoisan maanjäristyksen jälkeen, Melbournen metro, kaupunkikehittämissuunnitelmat Buenos Airesiin, Tokion keskustaan ja São Pauloon, Lillen, Kölnin ja Santiago de Chilen yleiskaavat, An Camas Mòr, Davidin synnyinmaan Skotlannin ylämaille suunniteltu uusi kaupunki – sekä Pihlajaniemen kaupunginosa Suomen Turussa.

David Simin tapa yhdistää työssään käytäntöä ja tutkimusta näkyy kirjassa Pehmeä Kaupunki -kirjassa. Teos ilmestyi englanniksi nimellä Soft City 2019 ja on käännetty yli kahdellekymmenelle kielelle.

”Soft City ei ole niinkään kirja, jota istutaan lukemaan kuin kirja, joka kutsuu lukijan tutkimusretkelle. Se on erittäin visuaalinen: hyödyllisillä tapaustutkimuksilla ja omaperäisillä ideoilla varustettu, inspiroivilla valokuvilla ja piirroksilla kuvitettu. Se kannattaa todella hankkia fyysisenä kirjana e-kirjan sijaan.”

― Spacing

Kirjan julkistamisen yhteydessä järjestetään kaksi esittely- ja keskustelutilaisuutta. Tilaisuuden yhteydessä on mahdollista haastatella David Simiä.

Helsingissä Kaupunkiympäristötalo, Työpajankatu 8 (Kalasatama), maanantaina 3.10. klo 15–16.30

David Sim: Pehmeän kaupungin keskeisistä ideoista

Paneelissa David Simin kanssa keskustelevat Maria Jaakkola, Helsingin KYMP, Juha Kostiainen, YIT Rakennus Oyj sekä Dan Mollgren, Porvoon kaupunki, paneelin moderoi Jani Päivänen, Sweco

Turussa Virastotalolla, Itsenäisyydenkatu 2, tiistaina 4.10. klo 14:30–16

David Sim: Pehmeän kaupungin keskeisistä ideoista

Paneelissa David Simin kanssa keskustelevat Päivi Siponen, Turun kaupunki ja Otto Virenius, Senaatti-kiinteistöt, paneelin moderoi Jani Päivänen, Sweco