fbpx

Varmista taloteknisten järjestelmien toimivuus

Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettelyn prosessikuvaus sekä tehtävät ja dokumentointi -ohjekorteilla varmistat taloteknisten järjestelmien suunnitelmien mukaisen toteutuksen ja laatutason sekä käyttö- ja ylläpitovalmiudet.    

Asuinkiinteistön kuntoarvio-ohjeiden lausuntokierros on päättynyt

Asuinkiinteistön kuntoarvio-ohjeet Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje ja Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje olivat kesän ajan lausuntokierroksella. Syksyn aikana kuntoarvio-ohjeiden päivitystä valmisteleva Rakennustietosäätiön toimikunta käy läpi jokaisen lausuntokierroksella tulleen kommentin. Päivitetyt ohjeet julkaistaa loppuvuodesta 2018. Rakennustietisäätiö RTS sr kiittää kaikkia lausuntokierrokselle osallistuneita. Lisätietoja ilkka.friman@rakennustieto.fi

Sisäilmastoluokitus 2018 on julkaistu entistä kattavampana – pienhiukkaset ja kalusteet mukana

Sisäilmastoluokitus sekä rakennusmateriaalien M1 päästöluokitus ja ilmanvaihtotuotteiden M1 puhtausluokitus ovat merkittävästi parantaneet sisäilman laatua Suomessa. Sisäilmastoluokitus 2018 on päivitetty käyttäjäkokemusten ja uusimman tutkimustiedon perusteella ja se huomioi myös pienhiukkaset ja kalusteet kattavasti.   Lue lisää

KiinteistöRYLin päivitystyö on aloitettu

KiinteistöRYL julkaistiin 2009 ja sen jälkeen moni kiinteistöalaan liittyvä säädös ja ohje on muuttunut. Alkaneessa päivitystyössä käydään läpi uusien ja päivittyneiden lakien ja ohjeiden aiheuttamat päivitystarpeet. Lisäksi kartoitetaan mahdolliset muut päivitystä vaativat asiat. Näiden pohjalta tehdään sisältöön tarvittavat muutokset. KiinteistöRYLin päivitystyössä lähtökohtana on, että nykyinen rakenne säilyy ja sisältö koostuu edelleen seuraavista kokonaisuuksista:
  • Operatiivinen kiinteistöjohtaminen: osassa käsitellään mm. kiinteistöstrategiaa, hallintoa ja kiinteistonhoidon organisointia
  • Käyttäjäpalvelut: osassa käsitellään kiinteistöpalveluita, joiden tarkoituksena on luoda tilojen käyttäjille edellytykset harjoittaa toimintaansa
  • Rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito: osassa esitetään vaatimuksia ja ohjeita kiinteistön ylläpidolle
  • Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito: osassa esitetään vaatimuksia ja ohjeita kiinteistön ulkoalueiden ylläpidolle
  • Siivouspalvelut: osassa käsitellään mm. sitä, kuinka siivous suunnitellaan ja toteutetaan, että sovittu puhtaustaso ylläpidetään
  • Jätehuolto: osassa käsitellään mm. jätehuollon toteuttamista turvallisesti, taloudellisesti ja mahdollisimman vähän ympäristö- ja terveyshaittoja aiheuttaen lainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Luvut muodostuvat jatkossakin yleisestä tekstistä, laatuvaatimuksista, ohjeista ja viitteistä. Laatuvaatimustekstissä esitetään suoritukselle asetettuja vaatimuksia. Ohjetekstissä kerrotaan, kuinka laatuvaatimusten asettamat tavoitteet voidaan saavuttaa. Luvut valmistelee ja lähettää aikanaan lausuntokierrokselle Rakennustietosäätiö RTS sr:n kokoama toimikunta. Lisätietoja: tuotepäällikkö, Ilkka Friman, ilkka.friman@rakennustieto.fi, puh. 0400 477 268