Lausuntopyyntö RTS 24:9 RunkoRYL, Betonirakentaminen. 121 Perustukset, 122 Alapohjat, 123 Runko, 124 Julkisivut

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja RunkoRYL betonirakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia käsittelevästä ehdotuksesta luvuissa 121 Perustukset, 122 Alapohjat, 123 Runko ja 124 Julkisivut.

RunkoRYL sisältää talonrakentamisen runkotöiden yleiset laatuvaatimukset. Ehdotus on osa tulevaa RunkoRYL päivityskokonaisuutta ja sisältää RunkoRYL 2010 -julkaisun pohjalta betonirakentamisen yleisten laatuvaatimusten ja ohjeiden sisällön sekä viitteiden päivityksen. Sisältöpäivitys käsittelee betonirakentamisen työnosuuksia rakennusosittain. Rakennusosat ovat jäsennelty Talo 2000 -nimikkeistö Hankenimikkeistön mukaisesti.

Lausuntoaineisto alla. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 31.5.2024.

Lisätietoja:
Katrin Ribelus
tuotepäällikkö
katrin.ribelus@rakennustieto.fi