Uutta Ratussa – työvaiheiden laadunvarmistuslistat

Ratuun on julkaistu kesän 2023 aikana iso määrä työvaiheiden laadunvarmistuslistoja. Listat toimivat muistilistoina siitä, mitä yksityiskohtia tulee muistaa tarkistaa kustakin työlajista esimerkiksi aloituspalaveria pidettäessä, mestaa vastaanotettaessa tai mallitarkastusta tehdessä. Laatuvaatimukset selvitetään ja käydään läpi ennen työn aloitusta ja laatuvaatimusten toteutumista seurataan työn aikana.

Ennalta yhdessä sovitut ja selkeästi määritellyt laatuvaatimukset ja työn edellytykset parantavat hankkeen tuottavuutta, vähentävät korjaustöitä ja alentavat näin hankkeen kustannuksia.

Laadunvarmistuslistat löytyvät kootusti Ratu-kortistosta otsikon Sisältökoosteet aihepiireittäin > Laadunvarmistus alta. Ratu-kortisto »
RatuPakissa linkit laadunvarmistuslistoihin löytyvät työvaiheittain laadunvarmistustoimenpiteiden alta. RatuPakki »