Rakennushankkeen kustannushallinta -kirja ilmestynyt

Kirjassa esitetään rakennushankkeen kustannushallinnan käsitteet, periaatteet sekä hankkeen eri vaiheisiin liittyvät menettelyt tilaajan ja urakoitsijan näkökulmasta. Kirja on saatavilla  Rakennustiedon verkkokaupassa sekä painettuna että e-kirjana. Kirja sisältyy Ratu-kortistoon. Tilaajana pääset sähköiseen tuotteeseen Ratu-käsikirjat -hakemistosta »    

Hulevesiä koskeva ohjeistus täydentynyt

Hulevesirakenteet-ohjekortissa käsitellään hulevesien hallinnassa käytettäviä rakenteita, joita ovat kasvillisuus, sadevettä läpäisevät päällysteet, veden imeyttämiseen, johtamiseen, viivyttämiseen ja suodattamiseen käytettävät maastokohdat, maastoon rakennetut rakenteet ja tehdasvalmisteiset veden varastointi- ja viivytysjärjestelmät. Hulevesirakenteiden kasvillisuus -ohjekortissa esitetään ohjeita hulevesialueiden kasvillisuuden vaikutuksista ympäristöönsä, kasvilajien valinnasta, kasvien istuttamisesta ja kylvämisestä ja kasvillisuusmatoista.

Sisäilmastoluokitus 2018 on julkaistu entistä kattavampana – pienhiukkaset ja kalusteet mukana

Sisäilmastoluokitus sekä rakennusmateriaalien M1 päästöluokitus ja ilmanvaihtotuotteiden M1 puhtausluokitus ovat merkittävästi parantaneet sisäilman laatua Suomessa. Sisäilmastoluokitus 2018 on päivitetty käyttäjäkokemusten ja uusimman tutkimustiedon perusteella ja se huomioi myös pienhiukkaset ja kalusteet kattavasti.   Lue lisää

KiinteistöRYLin päivitystyö on aloitettu

KiinteistöRYL julkaistiin 2009 ja sen jälkeen moni kiinteistöalaan liittyvä säädös ja ohje on muuttunut. Alkaneessa päivitystyössä käydään läpi uusien ja päivittyneiden lakien ja ohjeiden aiheuttamat päivitystarpeet. Lisäksi kartoitetaan mahdolliset muut päivitystä vaativat asiat. Näiden pohjalta tehdään sisältöön tarvittavat muutokset. KiinteistöRYLin päivitystyössä lähtökohtana on, että nykyinen rakenne säilyy ja sisältö koostuu edelleen seuraavista kokonaisuuksista:
  • Operatiivinen kiinteistöjohtaminen: osassa käsitellään mm. kiinteistöstrategiaa, hallintoa ja kiinteistonhoidon organisointia
  • Käyttäjäpalvelut: osassa käsitellään kiinteistöpalveluita, joiden tarkoituksena on luoda tilojen käyttäjille edellytykset harjoittaa toimintaansa
  • Rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito: osassa esitetään vaatimuksia ja ohjeita kiinteistön ylläpidolle
  • Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito: osassa esitetään vaatimuksia ja ohjeita kiinteistön ulkoalueiden ylläpidolle
  • Siivouspalvelut: osassa käsitellään mm. sitä, kuinka siivous suunnitellaan ja toteutetaan, että sovittu puhtaustaso ylläpidetään
  • Jätehuolto: osassa käsitellään mm. jätehuollon toteuttamista turvallisesti, taloudellisesti ja mahdollisimman vähän ympäristö- ja terveyshaittoja aiheuttaen lainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Luvut muodostuvat jatkossakin yleisestä tekstistä, laatuvaatimuksista, ohjeista ja viitteistä. Laatuvaatimustekstissä esitetään suoritukselle asetettuja vaatimuksia. Ohjetekstissä kerrotaan, kuinka laatuvaatimusten asettamat tavoitteet voidaan saavuttaa. Luvut valmistelee ja lähettää aikanaan lausuntokierrokselle Rakennustietosäätiö RTS sr:n kokoama toimikunta. Lisätietoja: tuotepäällikkö, Ilkka Friman, ilkka.friman@rakennustieto.fi, puh. 0400 477 268