Asuntosuunnittelu. Hygienianhoito -ohjekortti päivitetty

Ohjekortissa RT 103460 Asuntosuunnittelu. Hygienianhoito esitetään asunnon peseytymis- ja wc- tilojen mitoitus- ja suunnitteluperusteita. Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti uudisrakentamiseen. Korjausrakentamisessa niitä voidaan käyttää soveltuvin osin.