Aikataulukirja 2024 on julkaistu Ratu-kortistossa

Ratu Aikataulukirja on rakentamisen ajallisen suunnittelun tiedosto ja työkirja. Se sisältää sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen tietoa. Kirja on tarkoitettu tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen ja se on jaettu yleisaikataulu-, rakentamisvaiheaikataulu- sekä tehtävä- ja viikkosuunnittelutiedostoon. Kirja auttaa aikataulun laatijaa selvittämään oikeat tehtävät, tehtävien väliset riippuvuudet, työryhmien koot, töiden etenemisjärjestyksen, töiden tahdistuksen ja rytmityksen.

Kirjassa esitetään myös työmenekkitieto T2+, joka kuvaa ammattilaisilta työhön kuluvaa aikaa silloin, kun työn edellytykset ovat kunnossa ja työ etenee häiriöittä. T2+ aikaa käytetään tahtituotannossa. Työryhmien koot ja kokoonpanot on tarkistettu vastaamaan työmailla toimivia työryhmiä.

Hyvä aikataulusuunnittelu tuottaa toteuttamiskelpoiset, tavoitteelliset ja ohjauksen mahdollistavat aikataulut, joiden mukaan myös laatuvaatimukset voidaan täyttää.

Kirjan tiedot perustuvat Ratu-ohjekortteihin, joissa on yksityiskohtaisempaa tietoa menekkitietojen hyödyntämisestä. Ratu-tiedon kokoamiseen osallistuu vuosittain useita kymmeniä rakennusyrityksiä ja työmaita kautta maan.