Rakennustietomalli Oy:n ja buildingSMART Finlandin Rakennetun ympäristön tietomallintamisen vakioinnin hankeohjelma on avainasemassa Kiinteistö- ja rakentamisalan kasvuohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi

Rakennustietomalli Oy:n ja sen yhteydessä toimivan buildingSMART Finlandin hankeohjelma julkaistiin tammikuussa 2022. Toimialarajat ylittävässä Rakennetun ympäristön tietomallintamisen vakioinnin hankeohjelmassa toteutetaan ratkaisuja ja mahdollistajia, jotka luovat pohjan KIRA-kasvuohjelman tavoitteiden toteutumiselle ja tiedon liikkumiselle koko rakennetun ympäristön elinkaarella.

Nelivuotisen hankeohjelman tavoitteena on rakennetun ympäristön tietomallinnuksen vakiointi ja yhdenmukaistaminen Suomessa. Vakiointi on perusedellytys tiedon liikkumiselle koko rakennetun ympäristön elinkaarella. Alalla on laajasti tunnistettu tarve, että vakiointi on tehtävä yhdessä ja yhtenäisesti. Tämä mahdollistaa koko kiinteistö- ja rakentamisalan lupauksen toimivasta, turvallisesta ja kestävästä rakennetusta ympäristöstä vuonna 2030.

Rakennetun ympäristön tietomallintamisen vakionnin hankeohjelma luo kestävämmän, dynaamisemman ja systemaattisemman toimintamallin. Hankeohjelman periaatteena on luoda vahva pohjan kestävälle kasvulle ja kehitykselle organisaatio- ja yhteiskuntatasolla. Tämä saavutetaan luomalla yhtenäiset tietomallivaatimukset, tietomallintamisen laajalla saavutettavuudella ja tietomallintamisen vakiinnuttamisella koko rakennetun ympäristön toimintatavaksi kaikissa elinkaarivaiheissa.

KIRA-kasvuohjelmassa nostetaan esille tietomallinnuksen vakioinnin ja yhdenmukaistamisen hyödyt, jotka on myös tiedostettu hankeohjelman puitteissa. Tiedon vakioinnin ja rakennetun ympäristön tietomallintamisen rooli alan tuottavuudessa ja kestävyydessä kannalta on merkittävä. Hankeohjelmassa tuotettavat yhtenäiset ohjeet, osaamisen lisääminen ja saavutettavuus luovat sujuvaa yhteistyötä sekä tiedon- ja osaamisenvaihtoa kaikkien rakennetun ympäristön toimijoiden välillä. Rakennustietomalli ja buildingSMART Finland pyrkivät myös aktiivisesti vahvistamaan toimialarajat ylittävää yhteistyötä ja sirpaloitumisen estoa alalla. Hankeohjelman ajama yhtenäisyys ja yhteistyö tarjoavat pohjan KIRA-kasvuohjelman toivomalle laajalle toimintakulttuurin muutokselle.

Rakennetun ympäristön tietomallintamisen vakioinnin hankeohjelma jakaa kasvuohjelman tavoitteet luoda yhteiskunnallista kestävyyttä ja alan kasvua. Suomella on mahdollisuus toimia tässä kansainvälisenä suunnannäyttäjänä ja esimerkkinä. Kestävä elämänlaadun paraneminen ja resurssien hyödyntäminen sekä elinvoimainen kansantalous on mahdollista saavuttaa laajaalaisella sekä kaikkien saavutettavissa olevalla tietomallintamisen vakioinnilla, joka tehdään yhdessä koko alalla.

Lisätietoja

Annina Lehikoinen, toimitusjohtaja
annina.lehikoinen(a)rakennustietomalli.fi, p. 050 5544720

Meeri Smolander, hankekoordinaattori
meeri.smolander(a)rakennustietomalli.fi
https://buildingsmart.fi/hankeohjelma/