Allianssiin liittyvien sopimusehtojen ja lomakkeiden englanninkieliset käännökset julkaistu

Allianssiin liittyvät sopimusehdot ja lomakkeet on julkaistu englanninkielisinä käännöksinä Sopimuslomake Net -palvelussa. Allianssin yleiset sopimusehdot on julkaistu englanniksi myös RT- ja Ratu-kortistossa sekä Infra- ja Allianssi-täsmäpakissa.

Sopimusehdot:
RT 103199 en the Alliance’s General Contract Terms (RT 103199 Allianssin yleiset sopimusehdot)

Lomakkeet:
RT 80354 en The Construction Project Alliance Agreement (RT 80354 Rakennushankkeen allianssisopimus)
RT 80355 en The Development Phase Alliance Agreement (DPAA) (RT 80355 Kehitysvaiheen allianssisopimus (KAS))
RT 80356 en The Execution Phase Alliance Agreement (EPAA) (RT 80356 Toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS))
RT 80357 en The Alliance’s Commercial Terms (RT 80357 Allianssin kaupalliset ehdot)
RT 80358 en The Alliance’s Reimbursable Costs (RT 80358 Allianssin korvattavat kustannukset)