Asuntosuunnittelun määräyksiä ja ohjeita koskeva ohjekortti päivitetty

RT 103260 Asuntosuunnittelu. Määräyksiä ja ohjeita -ohjekortissa esitetään koottuna asuintiloja ja asuntosuunnittelua koskevia määräyksiä ja ohjeita. Ohjekortti on tarkoitettu rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä rakennus- ja pääsuunnittelijalle. Ohjeet soveltuvat kaikkeen asuntosuunnitteluun ja -rakentamiseen asumispaikkakunnasta, asumismuodosta ja -väljyydestä riippumatta. RT 103260 Asuntosuunnittelu. Määräyksiä ja ohjeita

Rakennuksen digitaalista turvallisuutta käsittelevät ohjekortit ovat ilmestyneet

Rakennustieto on julkaissut ohjekortit: RT 103206 Rakennusten digitaalinen turvallisuus. Tilaajan ohjeRT 103207 Rakennusten digitaalinen turvallisuus. Suunnittelijan ohjeRT 103208 Rakennusten digitaalinen turvallisuus. Kiinteistön ylläpidon ohje Ohjeet on laadittu rakennusten digitaalisen turvallisuuden hallintaan ja parantamiseksi. Ohjeissa esitetään digitaalisen turvallisuuden tasot (DT-luokat), joilla helpotetaan ja yksinkertaistetaan digitaalisen turvallisuuden riskien hallintaa. Ohjekorteissa esitetään myös keinoja taloteknisiin järjestelmiin liittyvien tieto- … Lue lisää

RT-ohjekortti hissin modernisoinnista uusittu

Ohjekortissa RT 103251 Hissin modernisointi esitetään hissin modernisointimahdollisuuksia ja teknisiä yksityiskohtia ja suosituksia. Ohjekortti on päivitetty uusimpien säädösten ja hissien turvallisuus- ja tuotestandardien mukaiseksi. Lisäksi ohjekorttiin on päivitetty ohjeita mm. hissin modernisoinnissa tehtävästä asbestikartoituksesta ja haitta-ainearviosta, vanhan hissin korvaamisesta uudella, hissin ovien ja hissikorin uusimisesta, hissikorin varustuksesta ja hissin laitteiden korjaamisesta tai uusimisesta. Ohjekortti on … Lue lisää

Ilmastotietoisen suunnittelun RT-ohjekortit julkaistu

Ilmasto-ohjekorttisarja on täydentynyt ilmastotietoisen maankäytön suunnittelun sekä rakennussuunnittelun ohjeilla. Ohjekortissa RT 103216 Ilmastotietoinen suunnittelu. Maankäyttö tarkastellaan paikallisilmastoon vaikuttavia tekijöitä, hyvän pienilmaston luomista sekä muuttuvan ilmaston ja sään vaikutuksiin varautumista alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa. Ohjekortti on tarkoitettu kaikille maankäytön suunnittelun osapuolille. Ohjekortissa RT 103217 Ilmastotietoinen suunnittelu. Rakennussuunnittelu tarkastellaan muuttuvan ilmaston vaikutuksiin varautumista rakennusten ja niiden lähiympäristön suunnittelussa. … Lue lisää

Uudet ohjekortit kiinteistöviemäreiden sisäpuolisesta saneerauksesta

RT 103214 Kiinteistöviemäreiden sisäpuolinen saneeraus. Tilaajan ohje -ohjekortissa kerrotaan kiinteistöviemäreiden sisäpuoliseen saneeraukseen liittyvistä menetelmistä, tekniikoista ja niiden ominaisuuksista sekä projektin eri vaiheista. Ohjekortti on tehty viemäreiden sisäpuolisen saneeraushankkeen tilaajille erityisesti asuinkiinteistöissä, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muissa kiinteistöissä. Pääpainopiste on asuinkiinteistöjen ja toimitilojen jätevesiviemäreissä. RT 103214 Kiinteistöviemäreiden sisäpuolinen saneeraus. Tilaajan ohje RT 103215 Kiinteistöviemäreiden sisäpuolinen … Lue lisää

Ohje asuinkiinteistön vedeneristetyn pihakannen peruskorjaushankkeesta päivitetty

Ohjekortissa esitetään asuinkiinteistön vedeneristetyn pihakannen peruskorjaushankkeen vaiheet edeten suunnitelmallisen kiinteistön ylläpidon, kunnossapitosuunnitelman, kuntoarvion ja -tutkimusten sekä valitun kiinteistöstrategian pohjalta hankesuunnitteluun ja suunnitteluun, urakkatarjous- ja rakentamisvaiheeseen sekä urakan vastaanottoon. Ohjekortti on tarkoitettu erityisesti hallinnollisille ja teknisille isännöitsijöille sekä asuntoyhtiöiden hallitusten jäsenille ja korjaushankkeen muille osapuolille. Ohjetta voidaan soveltaa myös muiden kuin asunto-osakeyhtiömuotoisten kiinteistöjen korjaushankkeissa. RT 103243 … Lue lisää

Urakkarajaliitteen päivitetty malli julkaistu

Ohjekortissa RT 103234 Urakkarajaliitteen laatiminen. Talonrakennustyö. (YSE 1998 asiakirjamalli) esitetään talonrakennustyön urakkarajaliitteen laadintaohje ja urakkarajaliitteen malli. Malli on vain esimerkki, ja urakkarajaliite laaditaan jokaisessa hankkeessa erikseen ottaen huomioon hankkeen ominaisuudet. Ohjeen on laatinut ja sen asiasisällöstä vastaa RAKLI ry. Laadinnassa on kuultu urakoitsijajärjestöjä. Urakkarajaliitteen malli on otettavissa käyttöön muokattavana word-tiedostona RT tietoväylän erillisestä linkistä tai … Lue lisää

Puu- ja puualumiini-ikkunoista ilmestynyt kattava ohjekorttipäivitys

Ohjeet tehdasvalmisteisista puu- ja puualumiini-ikkunoista on koottu nyt yhteen ohjekorttiin. Kortissa esitetään ikkunoiden ominaisuuksia, mitoitusta, materiaaleja, heloituksia, asentamista sekä ikkunoiden toiminnallisia vaatimuksia ja laatuvaatimuksia. Laatuvaatimukset koskevat teollista pinta-käsittelyä, alumiinirakenteita ja puuosia. Suomen rakentamismääräyskokoelman asetuksista on poimittu keskeisiä ikkunoiden suunnitteluun vaikuttavia määräyksiä. Toiminnalliset ominaisuudet, kuten lämmön- ja ääneneristävyys, ilman- ja sateenpitävyys ja tuulenpaineen kestävyys käydään läpi. … Lue lisää

Uudistunut RYL-palvelu

Rakennustiedon RYL-palvelun käyttöliittymään on tehty useita käyttäjien toivomia parannuksia. Palvelun ulkoasua on kehitetty aikaisempaa selkeämmäksi. Samalla keskeisiä toimintoja, kuten hakua, sisällön selaamiskokemusta ja pdf:n luomista on parannettu. RYL-palveluun sisältyvät tällä hetkellä seuraavat julkaisut: InfraRYL, KiinteistöRYL ja Yleiset inframallivaatimukset (YIV-ohjeet). Lisäksi palvelusta löytyy RYLien käyttöä tukevaa muuta sisältöä. KorjausRYL, TalotekniikkaRYL, MaaRYL ja TaloRYLit tuodaan palveluun vaiheittain. … Lue lisää

Kiinteistönpidon laatu ja hyvä isännöinti -kirja ilmestynyt

Kirjassa tarkastellaan kiinteistönpitoa teknisen isännöitsijän tai kiinteistömanagerin näkökulmasta. Hyvä kiinteistönpito perustuu realistiseen kiinteistöstrategiaan. Strategia vastaa kysymyksiin: missä vaiheessa elinkaartaan kiinteistö tällä hetkellä on ja miten sitä kannattaa ylläpitää. Avainsana on laatu, jonka toteutuminen edellyttää suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Kirjassa käsitellään sekä asuinkiinteistöjä että toimitiloja. Kirjan liiteosaan on koottu mm. lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita sekä kiinteistönpidossa hyödyllisiä KH- ja … Lue lisää