Taiderakentamisessa.fi-sivusto on uudistunut

Taiderakentamisessa.fi-sivusto on uudistunut ulkoasultaan ja toiminnoiltaan. Sivuston tavoitteena on edistää taiteen kytkemistä eläväksi osaksi suomalaista rakentamisen kulttuuria. Se tarjoaa taiteilijoille mahdollisuuden esitellä osaamistaan ja auttaa tilaajia löytämään kuhunkin hankkeeseen sopivan julkisen taiteen tekijän. Lue lisää »

Yleisurheilukenttien suunnittelu ja rakentaminen -kirja julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntapaikkajulkaisu nro 115 Yleisurheilukenttien suunnittelu ja rakentaminen on tarkoitettu yleisurheilukenttien rakennuttajille, suunnittelijoille, rakentajille ja hoitoon osallistuville. Oppaassa käsitellään mm. seuraavia asioita: ennen uuden kentän rakentamista tai vanhan peruskorjaamista tehtävät alkututkimuksetkentän mitoitus, rakenteet ja päällysteetkentällä tarvittava tekniikkakatsomo- ja huoltotilat. Lisätietoja »

RT-ohjekortti Henkilöstötilat julkaistu

Ohjekortissa RT 103140 Henkilöstötilat esitetään pysyvien työpaikkojen henkilöstötilojen suunnitteluohjeita, ja se on tarkoitettu hanke- ja arkkitehtisuunnittelun tueksi. Uutena asiana ohjekortissa käsitellään työmatkaliikunnan tuomia vaihtelevia suunnittelu- ja mitoitusvaateita. Työntekijöiden perustarpeiden osalta ohjekortti perustuu pääosin työturvallisuuslakiin ja -asetukseen työpaikkojen turvallisuus- ja terveellisyysvaatimuksista. Ohjekortti korvaa aiemmat RT 94-10969 Pysyvien työpaikkojen puku-, pesu- ja wc-tilat ja RT 94-10515 Teollisuuden henkilöstötilat -ohjekortit. RT 103140 Henkilöstötilat Aiheeseen liittyy myös Rakennustiedon … Lue lisää

Rakennustietosäätiön palveluille uudet verkkosivut

Olemme koonneet Rakennustietosäätiön ympäristöön, terveyteen ja sisäilmaan liittyvät palvelut yhteiseen osoitteeseen https://cer.rts.fi.  Sivustolta löytyvät kaikki tiedot seuraavista palveluistamme: – rakennusmateriaalien päästöluokitus M1, sähköposti: m1@rakennustieto.fi – ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus M1, sähköposti: m1@rakennustieto.fi – RTS EPD -ympäristöselosteet, sähköposti: epd@rakennustieto.fi – RTS-ympäristöluokitus, sähköposti: rtsymparistoluokitus@rakennustieto.fi  Jatkossa voit tehdä hakemuksesi täysin sähköisesti. Luokitellut tuotteet löytyvät sivuilla olevasta helppokäyttöisestä tietokannasta. Sivuilla on … Lue lisää

Räjäytys- ja louhintatöiden turvallisuusmääräykset selityksineen 2020 -kirja julkaistu

Kirjan 1.1.2020 voimaan tulleet päivitykset koskevat mm. räjäytystyön johtajalta asutulla alueella vaadittavaa pätevyyttä ja kvartsin sitovan raja-arvon kannalta tarvittavia työturvallisuustoimenpiteitä. Kirjan liitteisiin on lisätty seuraavat lomakkeet: räjäytys- ja louhintatyön turvallisuussuunnitelma, avolouhinnan räjäytyssuunnitelma, räjäytystyön tarkistuslista ja räjäytystyöstä poliisille annettava ilmoituslomake. Kirja on tarkoitettu räjäytys- ja louhintatyötä tekeville työnantajille, työnjohdolle ja työntekijöille. Kirja on saatavana sekä painettuna … Lue lisää

RT-ohjekortit ilmaston ja sään perusteista ja ilmastonmuutoksesta julkaistu

Ohjekortissa RT 103169 Ilmasto. Perustietoa suunnittelijalle tarkastellaan ilmasto- ja sääilmiöitä Suomessa rakentamisen ja rakennetun ympäristön näkökulmasta. Ohjekortti korvaa aiemmat ilmastoasioista kertoneet ohjekortit. Ohjekortissa RT 103170 Ilmastonmuutos. Hillintä ja sopeutuminen rakennetussa ympäristössä tarkastellaan ilmastonmuutosta sekä keinoja sen hillintään ja siihen sopeutumiseen rakennetussa ympäristössä. Ohjeet on tarkoitettu perustiedoksi kaikille rakennushankkeen osapuolille sekä myös maankäytön suunnittelun avuksi. Valmisteilla … Lue lisää

RT-ohjekortti Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö päivitetty

Ohjekortti kertoo esteettömän liikkumis- ja toimimisympäristön suunnittelu- ja mitoitusperusteista. Se on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijalle, mutta soveltuu myös hankkeen tilaajalle, rakennuttajalle ja käyttäjälle. Ohjeet koskevat rakennettua ympäristöä yleisesti, mutta paikoitellen käsitellään myös asuntorakentamisen erityiskysymyksiä. Ohjekortti perustuu Esteetön rakennus ja ympäristö -oppaaseen, jossa aihetta käsitellään laajemmin.   RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö

Muuraus- ja kivitöiden Ratu-ohjeet päivitetty

Vuoden 2019 aikana on tehty työmaatutkimusta muuraus- ja kivitöiden osalta. Työmenekit, työmenetelmäkuvaus, laatu- ja työturvallisuusvaatimukset on tarkistettu ja päivitetty. Uudet Ratu-ohjeet: Ratu 0485 Tiilimuuraus Ratu 0480 Harkkomuuraus Ratu 0481 Ohutsaumamuuraus Ratu 0482 Kivityö Ratu 0483 Ladonta

Ratu-työsaavutukset -juliste päivitetty

Ratu-työsaavutukset -julisteen tiedot perustuvat suomalaisilla rakennustyömailla tehtyyn työaikatutkimukseen. Juliste on apuna työvaiheiden aikataulutuksessa. Juliste löytyy Ratu-kortistosta otsikon Aikataulutiedostot alta. Juliste on nelivärinen ja siitä on kaksi eri versiota. Sen voi tulostaa joko kahdelle A3-paperille tai kolmelle A3-paperille.   Ratu-työsaavutukset juliste (tulostettava, 2 kpl A3) Ratu-työsaavutukset juliste (tulostettava, 3 kpl A3) Tutustu myös Ratu-haku Pro laskimeen. … Lue lisää