Ohje asuinkiinteistön vedeneristetyn pihakannen peruskorjaushankkeesta päivitetty

Ohjekortissa esitetään asuinkiinteistön vedeneristetyn pihakannen peruskorjaushankkeen vaiheet edeten suunnitelmallisen kiinteistön ylläpidon, kunnossapitosuunnitelman, kuntoarvion ja -tutkimusten sekä valitun kiinteistöstrategian pohjalta hankesuunnitteluun ja suunnitteluun, urakkatarjous- ja rakentamisvaiheeseen sekä urakan vastaanottoon. Ohjekortti on tarkoitettu erityisesti hallinnollisille ja teknisille isännöitsijöille sekä asuntoyhtiöiden hallitusten jäsenille ja korjaushankkeen muille osapuolille. Ohjetta voidaan soveltaa myös muiden kuin asunto-osakeyhtiömuotoisten kiinteistöjen korjaushankkeissa. RT 103243 … Lue lisää

Urakkarajaliitteen päivitetty malli julkaistu

Ohjekortissa RT 103234 Urakkarajaliitteen laatiminen. Talonrakennustyö. (YSE 1998 asiakirjamalli) esitetään talonrakennustyön urakkarajaliitteen laadintaohje ja urakkarajaliitteen malli. Malli on vain esimerkki, ja urakkarajaliite laaditaan jokaisessa hankkeessa erikseen ottaen huomioon hankkeen ominaisuudet. Ohjeen on laatinut ja sen asiasisällöstä vastaa RAKLI ry. Laadinnassa on kuultu urakoitsijajärjestöjä. Urakkarajaliitteen malli on otettavissa käyttöön muokattavana word-tiedostona RT tietoväylän erillisestä linkistä tai … Lue lisää

Puu- ja puualumiini-ikkunoista ilmestynyt kattava ohjekorttipäivitys

Ohjeet tehdasvalmisteisista puu- ja puualumiini-ikkunoista on koottu nyt yhteen ohjekorttiin. Kortissa esitetään ikkunoiden ominaisuuksia, mitoitusta, materiaaleja, heloituksia, asentamista sekä ikkunoiden toiminnallisia vaatimuksia ja laatuvaatimuksia. Laatuvaatimukset koskevat teollista pinta-käsittelyä, alumiinirakenteita ja puuosia. Suomen rakentamismääräyskokoelman asetuksista on poimittu keskeisiä ikkunoiden suunnitteluun vaikuttavia määräyksiä. Toiminnalliset ominaisuudet, kuten lämmön- ja ääneneristävyys, ilman- ja sateenpitävyys ja tuulenpaineen kestävyys käydään läpi. … Lue lisää

Uudistunut RYL-palvelu

Rakennustiedon RYL-palvelun käyttöliittymään on tehty useita käyttäjien toivomia parannuksia. Palvelun ulkoasua on kehitetty aikaisempaa selkeämmäksi. Samalla keskeisiä toimintoja, kuten hakua, sisällön selaamiskokemusta ja pdf:n luomista on parannettu. RYL-palveluun sisältyvät tällä hetkellä seuraavat julkaisut: InfraRYL, KiinteistöRYL ja Yleiset inframallivaatimukset (YIV-ohjeet). Lisäksi palvelusta löytyy RYLien käyttöä tukevaa muuta sisältöä. KorjausRYL, TalotekniikkaRYL, MaaRYL ja TaloRYLit tuodaan palveluun vaiheittain. … Lue lisää

Rakennushankkeen uusiutuvat toteutusmuodot -kirjan 2. uudistettu painos on ilmestynyt

Toteutusmuodot luovat perustan rakennushankkeiden johtami­selle ja onnistuneelle toteutukselle. Miten valitaan oikea toteu­tusmuoto kullekin hankkeelle? Kuinka valittu toteutusmuoto vai­kuttaa projektin läpivientiin ja johtamiseen? Miten toteutusmuo­tojen kehitys vastaa yhä monimutkaisempien hankkeiden tuo­miin haasteisiin? Perinteisten toteutusmuotojen rinnalle on noussut yhteistoimin­taa ja elinkaarivastuita korostavia vaihtoehtoja, kuten allianssi­malli. Ne tuovat uusia mahdollisuuksia hankkeiden ohjaamiseen, mutta asettavat toisaalta osapuolille uusia osaamisvaatimuksia. … Lue lisää

Webinaari 26.5.: Tutustu RT-kustannuslaskentaan!

Tee urakkatarjoukset ja kustannusarviot RT-kustannuslaskennalla. Ohjelman avulla tarkennat ja nopeutat tarjouslaskentaasi. Ohjelmassa on avoimesti käyttäjän nähtävillä kustannustenmuodostuminen, jolloin hankkeeseen liittyvien päätösten tekeminen on helppoa. Esittelemme myös RT-kustannuslaskentaan liitettävän Aikataulumoduulin. Sen avulla saat luotua kustannuslaskelmastasi aikataulupohjan, jota voit muokata sopivaksi kyseisen kohteen erityispiirteet huomioiden. Osallistumalla saat käyttöösi RT-kustannuslaskennan tunnukset koekäyttöön. Ilmoittaudu tilaisuuteen ja pääset testaamaan, miten … Lue lisää

Kiinteistönpidon laatu ja hyvä isännöinti -kirja ilmestynyt

Kirjassa tarkastellaan kiinteistönpitoa teknisen isännöitsijän tai kiinteistömanagerin näkökulmasta. Hyvä kiinteistönpito perustuu realistiseen kiinteistöstrategiaan. Strategia vastaa kysymyksiin: missä vaiheessa elinkaartaan kiinteistö tällä hetkellä on ja miten sitä kannattaa ylläpitää. Avainsana on laatu, jonka toteutuminen edellyttää suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Kirjassa käsitellään sekä asuinkiinteistöjä että toimitiloja. Kirjan liiteosaan on koottu mm. lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita sekä kiinteistönpidossa hyödyllisiä KH- ja … Lue lisää

RTS-ympäristöluokituksen perusteet -koulutus 20.5.2020

Seuraava RTS-ympäristöluokituksen käyttäjäkoulutus järjestetään 20.5.2020 klo 9–15.30. Koulutus järjestetään etäkoulutuksena. Ilmoittaudu mukaan täällä! Päivän aikana käydään läpi RTS-ympäristöluokituksen kriteerit rakennushankkeille ja tutustutaan työkaluun harjotteiden avulla. Kurssi selkeyttää RTS-ympäristöluokituksen tavoitteita, saavutettavia pisteitä ja opastaa työkalun tehokkaaseen käyttöön. Aamupäivällä käydään läpi RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö, roolit hankkeissa ja luokituksen käyttö hankkeen eri vaiheissa. Koulutus on tarkoitettu kaikille tilaajille, rakennuttajille ja suunnittelijoille, … Lue lisää

Allianssin sopimusasiakirjat julkaistu

Rakennustieto on julkaissut Allianssin yleiset sopimusehdot (RT 103199) ja siihen liittyvät viisi sopimuslomaketta: RT 80354 Rakennushankkeen allianssisopimus RT 80355 Kehitysvaiheen allianssisopimus RT 80356 Toteutusvaiheen allianssisopimus RT 80357 Allianssin kaupalliset ehdot RT 80358 Allianssin korvattavat kustannukset Sopimusasiakirjoja käytetään allianssina toteutettavassa hankkeessa tilaajan ja palveluntuottajien välisissä allianssisopimuksissa. Sopimusehdot liitetään sopimuslomakkeeseen RT 80354 Rakennushankkeen allianssisopimus, joka on voimassa … Lue lisää

ROK ja KOR 2020 julkaistu

Rakennusosien kustannuksia 2020 -käsikirja sisältää tyypillisiä pien-, rivi- sekä kerrostalojen ja teollisuusrakennusten rakenteiden kustannuksia, jotka on eritelty työn ja materiaalien osalta menekkeihin ja kustannuksiin. Ajantasaiset työ- ja materiaalimenekit on koottu Ratu-kortistosta. Materiaalihinnat on päivitetty valmistajien, maahantuojien sekä rauta- että puutavarakauppojen ohjehinnastoista. Tuntipalkat perustuvat Rakennusteollisuus RT ry:n palkkatilastojen uusimpiin keskimääräisiin tuntiansioihin. Lue lisää » Korjausrakentamisen kustannuksia … Lue lisää