Kuntoarvio-ohjeet uusittu

Kuntoarvio-ohjesarjan kaikki ohjeet on nyt uusittu ja julkaistu RT tietoväylässä. Päivitetyt ohjeet sisältyvät RT-, LVI, ja KH-kortistoihin. Yksittäisiä ohjekortteja voi ostaa Rakennustiedon verkkokaupasta: rakennustietokauppa.fi     Syyskuussa 2019 on julkaistu: RT 103096 Toimitilakiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. Ohjekortissa käsitellään kiinteistön kuntoarviota tilaajan näkökulmasta. RT 103097 Toimitilakiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje. Ohjekortissa käsitellään toimitilakiinteistön kuntoarviota kuntoarvioijan näkökulmasta. Kortissa … Lue lisää

Uusi opas kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaukseen

Rakennuksissa esiintyvät kosteus- ja mikrobivauriot ovat yleisiä sisäilmaongelmien aiheuttajia, mutta ongelmia aiheuttavat myös muut kosteudesta riippumattomat tekijät. Tämän vuoksi ilmenneet ongelmat ja niiden syyt tulee tunnistaa, jotta voidaan varmistua, että korjaustyöt suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman hyvin ja korjattu rakennus on käyttäjilleen terveellinen ja turvallinen. Uudessa Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus -oppaassa annetaan käytännönläheistä tietoa kosteus- … Lue lisää

Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen -verkkopalvelu avautuu 1.10.2019

Lisenssipohjainen verkkopalvelu, Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen, avautuu Rakennustiedon RT tietoväylässä 1.10.2019. Se perustuu Maankäyttö- ja rakennuslaki -kirjan 5. painokseen, joka ilmestyi toukokuussa 2018. Lauri Jääskeläinen ja Susanna Wähä ovat päivittäneet sisällön kesäkuun 2019 tilanteeseen ja jatkavat edelleen päivitystyötä lain muuttuessa. Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan lähes 20 vuotta sitten ja on tänä aikana muuttunut enemmän … Lue lisää

RT-ohjekortti päiväkotien suunnittelusta uusittu

Toiminta päiväkodissa on kehittynyt pääosin hoitoon keskittyvästä palvelusta varhaiskasvatukseksi, joka tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Tämä on linjattu Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. Uusittu RT-ohjekortti RT 103083 Päiväkotien suunnittelu noudattaa edellisen suunnitteluohjeen jäsennystä, mutta sisältö on kokonaisuudessaan käyty läpi ja uudistettu ajan tasalle. … Lue lisää

Kiertotalous esillä e-lehti Loikassa

Syksyn 2019 Loikka on ilmestynyt. Lehdessä esimerkiksi kerrotaan, kuinka kiertotalouden avulla saadaan aikaan ympäristöystävällisempää kaupunkia ja pohditaan mitä kestävä rakentaminen tarkoittaa tilaajan näkökulmasta. Lehdessä käsitellään muun muassa sitä, mitä sopimuskumppaneilta voi vaatia kestävään rakentamiseen liittyen. Rakennustiedon julkaisemassa e-lehdessä toimii yhteistyökumppanina Green Building Council Finland. Lehden voi lukea täältä. Loikka on puolueeton. Lehden jutut pohjautuvat faktoihin, … Lue lisää

Uusi e-lehti Go digi on ilmestynyt

Rakennustiedon julkaisema e-lehti Go digi kertoo digitalisaation tuomista mahdollisuuksista rakennusalalla. Suomessa ei ole aiemmin rakentamisen digitalisaatioon keskittyvää lehteä. Go digin aihepiirit kattavat koko rakennetun ympäristön ja sen elinkaaren. Lehti on puolueeton. Lehden sisältöä linjaa toimitusneuvosto. Siihen kuuluvat kustannusjohtaja Jukka Lyytinen Rakennustiedosta, kehityspäällikkö Tarmo Savolainen Väylävirastosta, digitaalisten palveluiden kehityspäällikkö Miro Ristimäki Skanskasta, liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikko Hyytinen Pöyryltä, rakentamisen tuotantotalouden professori Olli Seppänen Aalto-yliopistosta ja kehitysjohtaja Teemu Suila Kojamosta. … Lue lisää

Uusia ohjekortteja: portaat ja luiskat sekä paarikuljetuksen tilantarve

Portaita ja luiskia sekä paarikuljetuksen tilantarvetta käsitteleviin ohjekortteihin on tehty uusien asetusten edellyttämät päivitykset. Ohjekorteissa esitetään tavallisimmat porrastyypit sekä annetaan portaiden ja luiskien suunnittelu- ja mitoitusohjeita. Lisäksi esitetään paarikuljetuksen tilantarpeen vähimmäismitat portaissa ja käytävissä. Ohjekortin tilanvaraukset eivät koske sairaaloiden sisäisissä kuljetuksissa käytettäviä paareja ja vuoteita. Paarikuljetuksen tilantarve -ohjekortin taulukon 1 tietoja on syyskuussa 2019 tarkistettu … Lue lisää

Koulujen suunnitteluohjeet uusittu kokonaisuudessaan

Toiminta kouluissa on muutoksessa. Nykyisen oppimiskäsityksen keskiössä on oppilaan aktiivinen ja merkityksellinen rooli oppijana. Tavoitteena on yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin mahdollistava ympäristö. Uusitussa ohjekorttisarjassa käsitellään opetussuunnitelman perusteiden (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. POPS) mukaisia toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteita, hankekohtaista pedagogista suunnitelmaa ja siitä johdettuja toiminnallisia tavoitteita suunnittelun lähtökohtana, tontin ja rakennuksen mitoitusta sekä tilasuunnittelua ja … Lue lisää

RT-ohjekortti palvelumuotoilun käytön mahdollisuuksista kiinteistö- ja rakentamisalalla

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää laaja-alaisesti rakennusten, infrahankkeiden, kaupunginosien ja kokonaisten kaupunkien suunnittelussa. Sen avulla hahmotetaan, kenelle ollaan suunnittelemassa, mitä ollaan suunnittelemassa ja miten lopputuloksen tulisi vastata käyttäjien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on luoda suunnitteluun vahva ymmärrys tilaajan tavoitteista, kohteen käyttäjien ja oleellisten sidosryhmien tarpeista sekä suunniteltavan ympäristön laadusta, toiminnallisuudesta, liiketoiminnallisista tavoitteista ja mahdollisista muista mitattavista … Lue lisää

Aurinkosähköä ja -lämpöä käsittelevät RT-ohjekortit julkaistu

Rakennustieto on julkaissut aurinkosähkön ja -lämmön tuotantoa käsittelevät RT-ohjekortit. Kortit antavat yleistiedot aurinkoteknologiasta. Niissä käydään läpi suunnitteluun, mitoitukseen, hankintaan, lupamenettelyyn ja asennukseen liittyviä ohjeita. Ohjekortit on tarkoitettu rakennushankkeeseen ryhtyville, suunnittelijoille ja valvojille sekä muille asianosaisille tahoille. Ohjekortit korvaavat aiemmat aurinkosähköä ja -lämpöä käsittelevät ohjeet. RT 103076 Verkkoon kytketyt aurinkosähköjärjestelmät kattaa verkkoon kytkettävät, kiinteistökohtaiset aurinkosähkön mikro- … Lue lisää